14 Reorganisatiekosten

De reorganisatiekosten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 bedragen € 20 miljoen (2017: € 23 miljoen) en hebben betrekking op nieuwe organisatiemodellen en bedrijfsstopzetting.