15 Overige baten/lasten

De totale overige baten/lasten vertegenwoordigden baten van € 24 miljoen (2017: lasten van € 19 miljoen) en omvatten de volgende posten:

  • Nettowinst op afstotingen: € 47 miljoen in 2018 die gerelateerd is aan de verkoop van Innere Medizin en de afstoting van niet-kern producten uit de gevestigde merken portfolio (€ 3 miljoen in 2017, gelinkt aan bijkomende opbrengsten ontvangen met betrekking tot de verkoop van de nitratenactiviteit).
  • Overige lasten: € 59 miljoen in 2018, gerelateerd aan juridische kosten met betrekking tot intellectuele eigendom en de Distelbène voorziening (2017: € 22 miljoen, voornamelijk gerelateerd aan juridische kosten in verband met intellectuele eigendom).
  • Overige baten: € 36 miljoen in 2018, voornamelijk met betrekking tot de erkenning van het cumulatief bedrag van wisselkoersverschillen voor buitenlandse entiteiten die geliquideerd werden in 2018. Deze wisselkoersverschillen werden voorheen uitgesteld in niet-gerealiseerde resultaten.