16 Financiële opbrengsten en financiële kosten

De netto financiële kosten voor het jaar bedroegen € 93 miljoen (2017: € 99 miljoen). Het detail van de financiële kosten en financiële opbrengsten is als volgt:

Financiële kosten

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Rentekosten van:

 

 

Particuliere obligaties

-25

-25

Institutionele euro-obligaties

-17

-17

Overige leningen

-17

-14

Financiële kosten op leases

-3

0

Waardevermindering op aandelen en overige financiële activa

0

0

Nettoverlies op rentederivaten

0

0

Nettoverliezen op reële-waardeveranderingen van wisselkoersderivaten

-3

0

Nettoverliezen uit wisselkoersverschillen

-38

-44

Overige netto financiële opbrengsten/kosten(-)

-6

-14

Totaal financiële kosten

-109

-114

 

 

 

Financiële opbrengsten

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Rentebaten:

 

 

Op bankdeposito’s

1

1

Op rentederivaten

15

13

Nettowinst op reële-waardeveranderingen van wisselkoersderivaten

0

1

Totaal financiële opbrengsten

16

15

 

 

 

De overige netto financiële opbrengsten / kosten bevatten € 6 miljoen kosten die verband houden met de verandering in reële waarde van de warranten verbonden aan de gestructureerde entiteit Edev S.à r.l. (€ -11 miljoen in 2017) (Toelichting 4.5.3).