18 Componenten van niet-gerealiseerde resultaten (inclusief minderheidsbelangen)

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

1 januari 2017

Bewegingen van 2017 na belastingen

31 december 2017

Bewegingen van 2018 na belastingen

31 december 2018

Posten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden:

153

-254

-101

-110

-211

Cumulatieve omrekeningsverschillen

132

-352

-220

66

-154

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten

41

-12

29

-35

-6

Kasstroomafdekkingen

-20

110

90

-141

-51

Posten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden:

-353

9

-344

9

-335

Herwaardering van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

-353

9

-344

9

-335

Totaal niet-gerealiseerde resultaten toerekenbaar aan aandeelhouders

-200

-245

-445

-101

-546