21 Materiële vaste activa

2018

 

 

 

 

 

€ miljoen

Terrein en gebouwen

Installaties en machines

Kantoor-inrichting, computer­uitrusting, voertuigen en andere

Activa in opbouw

Totaal

Bruto-boekwaarde per 1 januari

475

768

117

134

1 494

Verwervingen

97

38

49

80

264

Afstotingen

-2

-9

-3

-1

-15

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

4

73

5

-105

-23

Effect van wisselkoerswijzigingen

8

15

2

1

26

Bruto-boekwaarde per 31 december

582

885

170

109

1 746

Geaccumuleerde afschrijvingen per 1 januari

-250

-464

-105

-2

-821

Afschrijvingen voor het jaar

-40

-54

-23

0

-117

Afstotingen

2

8

2

0

12

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

-2

0

0

0

-2

Effect van wisselkoerswijzigingen

-4

-8

-1

0

-13

Geaccumuleerde afschrijvingen per 31 december

-294

-518

-127

-2

-941

Netto-boekwaarde per 31 december

288

367

43

107

805

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

€ miljoen

Terrein en gebouwen

Installaties en machines

Kantoor-inrichting, computer­uitrusting, voertuigen en andere

Activa in opbouw

Totaal

Bruto-boekwaarde per 1 januari

542

784

112

85

1 523

Verwervingen

3

16

4

105

128

Bedrijfscombinaties

0

2

0

0

2

Afstotingen

9

-16

3

-1

-5

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

-21

19

4

-50

-48

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

-31

-1

-1

0

-33

Effect van wisselkoerswijzigingen

-27

-36

-5

-5

-73

Bruto-boekwaarde per 31 december

475

768

117

134

1 494

Geaccumuleerde afschrijvingen per 1 januari

-288

-457

-98

-2

-845

Afschrijvingen voor het jaar

-20

-46

-8

0

-74

Afstotingen

-9

15

-2

0

4

Overboeking van de ene rubriek naar een andere

23

1

0

0

24

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

31

1

1

0

33

Effect van wisselkoerswijzigingen

13

22

2

0

37

Geaccumuleerde afschrijvingen per 31 december

-250

-464

-105

-2

-821

Netto-boekwaarde per 31 december

225

304

12

132

674

 

 

 

 

 

 

Er zijn geen eigendomsbeperkingen op de materiële vaste activa en er zijn evenmin materiële vaste activa in onderpand gegeven ter dekking van schulden.

In 2018 verwierf de Groep materiële vaste activa voor een totaal bedrag van € 264 miljoen (2017: € 128 miljoen). Deze verwervingen omvatten gebruiksrechten voor geleased activa als een gevolg van de toepassing van IFRS 16 voor een bedrag van € 140 miljoen. Andere verwervingen hielden vooral verband met de upgrade van de biotech fabriek in Bulle (Zwitserland), de nieuwe biologische productie-eenheid en het vernieuwen van een fabriek op de UCB site in Braine (België), IT-hardware en andere materialen en installaties.

Gedurende het jaar heeft de Groep geen bijzondere waardeverminderingsverliezen erkend (2017: bijzondere waardevermindering van € 0 miljoen).

De afschrijvingskost voor het boekjaar bedroeg € 117 miljoen (2017: € 74 miljoen) en omvat de afschrijvingen op gebruiksrechten van geleased activa (€ 38 miljoen).

Gekapitaliseerde financieringskosten

Er werden geen financieringskosten gekapitaliseerd in 2018 (2017: € 0 miljoen).