25 Geldmiddelen en kasequivalenten

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Korte-termijndeposito’s

1 035

856

Banktegoed en beschikbaar saldo

227

193

Geldmiddelen en kasequivalenten (uitgezonderd voorschotten in rekening-courant)

1 262

1 049

 

 

 

Geldmiddelen en kortetermijndeposito's van € 28 miljoen worden aangehouden in landen met beperkende regelgeving inzake kapitaalexport uit het land anders dan via gewone dividenden, zoals China, India, Korea en Thailand. Er zijn geen belangrijke kassaldo’s waarvoor het gebruik door de Groep beperkt is voor het vereffenen van de eigen verplichtingen.

Voor het kasstroomoverzicht bestaan de geldmiddelen en kasequivalenten uit het volgende:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Geldmiddelen en kasequivalenten

1 262

1 049

Voorschotten in rekening-courant (Toelichting 28)

-25

-26

Geldmiddelen en kasequivalenten (uitgezonderd voorschotten in rekening-courant)

1 237

1 023