30 Overige financiële verplichtingen

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

Reële waarde

€ miljoen

2018

2017

2018

2017

Langlopend

 

 

 

 

Afgeleide financiële instrumenten (Toelichting 38)

3

5

3

5

Overige financiële verplichtingen

29

52

29

52

Totaal langlopende overige financiële verplichtingen

32

57

32

57

Kortlopend

 

 

 

 

Afgeleide financiële instrumenten (Toelichting 38)

107

29

107

29

Overige financiële verplichtingen

26

24

26

24

Totaal kortlopende overige financiële verplichtingen

133

53

133

53

Totaal overige financiële verplichtingen

165

110

165

110

 

 

 

 

 

De overige financiële verplichtingen bevatten een verplichting van € 55 miljoen (2017: € 76 miljoen) voortvloeiend uit de uitgifte van warranten aan de aandeelhouders van Edev S.à r.l. (Toelichting 4.5.3).