35 Te betalen belastingen

Te betalen belastingen omvatten verplichtingen voor onzekere belastingposities voor een bedrag van € 91 miljoen (2017: € 55 miljoen). Verplichtingen voor onzekere belastingposities worden erkend wanneer de Groep het waarschijnlijk acht dat een ingenomen standpunt inzake belastingen wellicht niet kan worden gehandhaafd indien dit door de fiscale autoriteiten zou worden betwist. Deze beoordeling gebeurt voor alle posities en wordt berekend als zijnde de meest waarschijnlijke uitkomst of de verwachte waarde, waar van toepassing. Zie Toelichting 3.2.5 voor meer gedetailleerde informatie inzake de inschatting door de Groep van onzekere belastingposities.

UCB wordt geconfronteerd met belastingcontroles in een aantal landen waar het activiteiten heeft. De punten die ter discussie staan, zijn in sommige gevallen complex en dergelijke controles kunnen een aantal jaren aanslepen alvorens ze opgelost zijn.

De verplichtingen voor onzekere belastingposities zijn in 2018 toegenomen. In 2018 was er een netto-toename van verplichtingen ingevolge de herwaardering en prognose van bestaande belastingrisico’s, tegenboeking van belastingrisico’s op basis van het verstrijken van de verjaringstermijn en opname van nieuwe verplichtingen, allen op basis van de technische aspecten van de fiscale zaken en de status van besprekingen met de fiscale autoriteiten bij belastingcontrole (waar van toepassing).

UCB heeft vorderingen erkend voor belastingvermindering in een aantal rechtsgebieden voor een totaal bedrag van € 17 miljoen. Activa worden alleen erkend als het waarschijnlijk wordt geacht dat overeenkomstige aanpassingen zullen worden toegestaan volgens de Onderlinge Overleg/Arbitrageprocedure. Zie Toelichting 3.2.5 voor meer gedetailleerde informatie inzake de inschatting door de Groep van vorderingen voor aanpassingen naar aanleiding van een belastingcontrole.

De Groep volgt de verplichtingen voor onzekere belastingposities die eind 2018 erkend werden strikt op, waarbij ook de status van lopende belastingcontroles wordt weergegeven.