37 Financiële instrumenten per categorie

31 december 2018

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

Activa tegen afgeschreven kostprijs

Financiële activa tegen reële waarde via winst en verlies

Afgeleide financiële instrumenten gebruikt voor kasstroom-afdekkingen

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waarde­veranderingen in niet-gerealiseerde resultaten

Totaal

Activa zoals opgenomen in de balans

 

 

 

 

 

 

Financiële en overige activa (exclusief afgeleide financiële instrumenten en geassocieerde deelnemingen)

22

143

0

0

69

212

Afgeleide financiële activa

38

0

44

5

0

49

Handelsvorderingen en overige vorderingen (inclusief vooruitbetaalde kosten)

24

835

0

0

0

835

Geldmiddelen en kasequivalenten

25

1 262

0

0

0

1 262

Totaal

 

2 240

44

5

69

2 358

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2018

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

 

Verplichtingen tegen reële waarde via winst en verlies

Afgeleide financiële instrumenten gebruikt voor kasstroom-afdekkingen

Verplichtingen tegen afgeschreven kostprijs

Totaal

Verplichtingen zoals opgenomen in de balans

 

 

 

 

 

 

Leningen

28

 

0

0

272

272

Obligaties

29

 

32

0

1 195

1 227

Afgeleide financiële verplichtingen

38

 

13

97

0

110

Handels- en overige verplichtingen

34

 

0

0

1 812

1 812

Andere financiële verplichtingen (exclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

 

55

0

0

55

Totaal

 

 

100

97

3 279

3 476

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2017

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

Leningen en vorderingen

Financiële activa tegen reële waarde via winst en verlies

Afgeleide financiële instrumenten gebruikt voor kasstroom-afdekkingen

Voor verkoop beschikbaar

Totaal

Activa zoals opgenomen in de balans

 

 

 

 

 

 

Financiële en overige activa (exclusief afgeleide financiële instrumenten en geassocieerde deelnemingen)

22

128

0

0

83

211

Afgeleide financiële activa

38

0

64

112

0

176

Handelsvorderingen en overige vorderingen (inclusief vooruitbetaalde kosten)

24

809

0

0

0

809

Geldmiddelen en kasequivalenten

25

1 049

0

0

0

1 049

Totaal

 

1 986

64

112

83

2 245

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2017

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

 

Verplichtingen tegen reële waarde via winst en verlies

Afgeleide financiële instrumenten gebruikt voor kasstroom-afdekkingen

Verplichtingen tegen afgeschreven kostprijs

Totaal

Verplichtingen zoals opgenomen in de balans

 

 

 

 

 

 

Leningen

28

 

0

0

342

342

Obligaties

29

 

38

0

1 193

1 231

Afgeleide financiële verplichtingen

38

 

24

10

0

34

Handels- en overige verplichtingen

34

 

0

0

1 750

1 750

Andere financiële verplichtingen (exclusief afgeleide financiële instrumenten)

30

 

76

0

0

76

Totaal

 

 

138

10

3 285

3 433