39 Leaseovereenkomsten

39.1 Bedragen opgenomen de balans

De balans geeft de volgende bedragen weer met betrekking to leaseovereenkomsten:

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

1

In 2017 werden enkel verplichtingen uit leaseovereenkomsten opgenomen die als ‘financiële leases’ werden geclassificeerd volgens de principes van IAS 17 Leaseovereenkomsten. Deze werden weergegeven als onderdeel van de leningen van de Groep.

Gebouwen

21

97

33

Installaties en machines

21

3

0

Kantooruitrusting en voertuigen

21

28

0

Totale gebruiksrechten van activa

 

128

33

Korlopend1

28

38

2

Langlopend1

28

63

3

Totale verplichtingen uit leaseovereenkomsten

 

101

5

De verwervingen van gebruiksrechten voor geleased activa gedurende boekjaar 2018 bedroegen € 140 miljoen.

Op 31 december 2018 zijn er geen verplichtingen voor gegarandeerde restwaarde inbegrepen in de leaseverplichtingen.

Op 31 december 2018 bedroegen de leaseverbintenissen voor nog niet begonnen leases € 18 miljoen.

39.2 Bedragen opgenomen in de winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft de volgende bedragen weer met betrekking to leaseovereenkomsten:

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

1

In 2017 werden enkel rentelasten uit leaseovereenkomsten opgenomen die als ‘financiële leases’ werden geclassificeerd volgens de principes van IAS 17 Leaseovereenkomsten.

Afschrijvingskosten op gebruiksrechten van activa

21

43

5

Gebouwen

21

27

5

Installaties en machines

21

1

0

Kantooruitrusting en voertuigen

21

15

0

Rentelasten1 (inclusief financiële lasten)

16

3

0

Kosten met betrekking tot korte-termijnleases

 

3

3

Kosten met betrekking tot activa met een lage waarde die geen korte-termijn leases betreffen

 

3

3

Kosten met betrekking tot variabele leasebetalingen die niet in de leaseverplichtingen zijn vervat

 

0

0

Totale kosten met betrekking tot leaseovereenkomsten

 

52

11

De totale kasuitstroom voor leaseovereenkomsten in 2018 bedroeg € 33 miljoen.

In 2018 waren er geen materiële opbrengsten uit onderverhuring.

39.3 Aansluiting met operationele leaseverbintenissen gerapporteerd op 31 december 2017

Operationele leaseverbintenissen bedroegen € 90 miljoen op 31 december 2017. Bij de toepassing van IFRS 16 op 1 januari 2018, heeft de Groep leaseverplichtingen opgenomen voor een bedrag van € 120 miljoen in verband met leases die eerder werden geclassificeerd als ‘operationele leases’ volgens de principes van IAS 17 Leaseovereenkomsten. Het verschil van € 30 miljoen is voornamelijk te wijten aan aanpassingen ingevolge een verschillende behandeling van opties om contracten te verlengen voor een bedrag van € 37 miljoen, deels gecompenseerd door het effect resulterend uit de verdiscontering van leaseverplichtingen voor een bedrag van € 7 miljoen.