40 Winst per aandeel

40.1 Gewone winst per aandeel

 

 

 

2018

2017

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

4,20

3,99

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

0,04

0,01

Gewone winst per aandeel

4,24

4,00

 

 

 

De gewone winst per aandeel wordt berekend door de winst die toe te rekenen is aan de aandeelhouders van de Vennootschap te delen door het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen in omloop, met uitzondering van de aandelen die door de vennootschap ingekocht worden en als eigen aandelen aangehouden worden.

40.2 Verwaterde winst per aandeel

 

 

 

2018

2017

Uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

4,20

3,99

Uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

0,04

0,01

Verwaterde winst per aandeel

4,24

4,00

 

 

 

40.3 Winst

De berekening van de gewone en verwaterde winst per aandeel die toerekenbaar is aan de houders van gewone aandelen van de moedermaatschappij is gebaseerd op de volgende gegevens:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Winst/verlies (-) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toerekenbaar
aan aandeelhouders van UCB NV

792

752

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

1

Winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

800

753

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Winst/verlies (-) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toerekenbaar
aan aandeelhouders van UCB NV

792

752

Winst/verlies (-) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

8

1

Winst toerekenbaar aan aandeelhouders van UCB NV

800

753

 

 

 

40.4 Aantal aandelen

 

 

 

In duizenden aandelen

2018

2017

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor gewone winst per aandeel

188 484

188 281

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen voor verwaterde winst per aandeel

188 484

188 281