41 Dividend per aandeel

De bruto-dividenden uitgekeerd in 2018 (voor het jaar dat eindigde op 31 december 2017) en in 2017 (voor het jaar dat eindigde op 31 december 2016) bedroegen respectievelijk € 226 miljoen (€ 1,18 per aandeel) en € 220 miljoen (€ 1,15 per aandeel).

Een dividend voor het afgelopen jaar dat eindigde op 31 december 2018 van € 1,21 per aandeel, goed voor een totaal dividend van € 233 miljoen, moet voorgesteld worden tijdens de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering op 25 april 2019.

Overeenkomstig IAS 10 Gebeurtenissen na balansdatum, is het voorgestelde dividend niet als een verplichting geboekt op het einde van het jaar.