5 Gesegmenteerde informatie

De Groep is actief in één bedrijfssegment, biofarmaceutica.

Er zijn geen andere belangrijke bedrijfsklassen, noch afzonderlijk, noch gezamenlijk. De belangrijkste besluitvormers van het bedrijf, zijnde het Uitvoerend comité, beoordelen de bedrijfsresultaten en de bedrijfsplannen, en wijzen middelen toe op ondernemingsschaal, zodat UCB als één enkel segment opereert.

Hierna volgt informatie voor het geheel van de onderneming over de netto-omzet per product, de geografische markten en de opbrengsten afkomstig van de belangrijkste klanten:

5.1 Omzet per product

De netto-omzet bestaat uit:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Cimzia®

1 446

1 424

Vimpat®

1 099

976

Keppra® (inclusief Keppra® XR)

790

778

Neupro®

321

314

Briviact®

142

87

Zyrtec® (inclusief Zyrtec-D®/Cirrus®)

101

103

Xyzal®

90

104

Overige producten

323

368

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

100

28

Totale netto-omzet

4 412

4 182

 

 

 

5.2 Geografische informatie

De onderstaande tabel toont de netto-omzet in elke geografische markt waar de klanten zich bevinden:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Verenigde Staten

2 158

2 069

Duitsland

334

319

Europa – overige (met uitzondering van België)

331

322

Japan

305

292

Spanje

179

175

Frankrijk (inclusief Franse gebieden)

163

161

China

151

134

Italië

149

141

VK en Ierland

131

133

België

39

37

Andere landen

372

371

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

100

28

Totale netto-omzet

4 412

4 182

 

 

 

De onderstaande tabel geeft de materiële vaste activa weer voor iedere geografische markt waarin de activa zich bevinden:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

België

296

260

Zwitserland

295

298

VK en Ierland

68

40

Verenigde Staten

54

32

Japan

30

23

China

24

12

Andere landen

38

8

Totaal

805

673

 

 

 

5.3 Informatie over belangrijke klanten

UCB heeft 1 klant die individueel meer dan 15% van de totale netto-omzet vertegenwoordigt op het einde van 2018.

In de VS vertegenwoordigde de verkoop aan 3 groothandelaars ongeveer 75% van de omzet in de VS (2017: 74%).