6 Opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten

De Groep heeft volgende bedragen erkend met betrekking tot opbrengsten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening:

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten

4 603

4 493

Opbrengsten uit overeenkomsten waarbij risico’s en voordelen worden gedeeld

29

37

Totaal opbrengsten

4 632

4 530

 

 

 

6.1 Uitsplitsing van opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

Timing van de opbrengstenerkenning

 

2018

2017

2018

2017

€ miljoen

Op een bepaald moment in de tijd

Over een bepaalde periode

Op een bepaald moment in de tijd

Over een bepaalde periode

Netto-omzet in de VS

2 158

2 069

2 158

0

2 069

0

Cimzia®

896

918

896

0

918

0

Vimpat®

822

746

822

0

746

0

Keppra®

221

232

221

0

232

0

Neupro®

101

96

101

0

96

0

Briviact®

109

63

109

0

63

0

Gevestigde merken

9

14

9

0

14

0

Netto-omzet in Europa

1 325

1 288

1 325

0

1 288

0

Cimzia®

400

370

400

0

370

0

Keppra®

216

235

216

0

235

0

Neupro®

174

168

174

0

168

0

Vimpat®

206

177

206

0

177

0

Briviact®

29

22

29

0

22

0

Gevestigde merken

300

316

300

0

316

0

Netto-omzet op internationale markten

829

798

829

0

798

0

Keppra®

352

311

352

0

311

0

Cimzia®

150

136

150

0

136

0

Vimpat®

70

53

70

0

53

0

Neupro®

46

50

46

0

50

0

Briviact®

4

1

4

0

1

0

Gevestigde merken

207

246

207

0

246

0

Netto-omzet vóór hedging

4 312

4 154

4 312

0

4 154

0

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

100

28

100

0

28

0

Totale netto-omzet

4 412

4 182

4 412

0

4 182

0

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

92

108

92

0

108

0

Opbrengsten uit contractproductie

83

91

83

0

91

0

Inkomsten uit licentieovereenkomsten (vooruitbetalingen, ontwikkelingsmijlpaalbetalingen, mijlpaalbetalingen gebaseerd op omzet)

12

100

2

10

73

27

Opbrengsten voortvloeiend uit diensten & overige leveringen

4

12

1

3

0

12

Totaal overige opbrengsten

99

203

86

13

164

39

Totaal opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten

4 603

4 493

4 590

13

4 454

39

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Contractuele activa en verplichtingen

De Groep heeft de volgende opbrengstgerelateerde contractuele verplichtingen erkend:

De Groep heeft geen opbrengstgerelateerde contractuele activa.

De opbrengstgerelateerde contractuele verplichtingen hebben betrekking op nog niet vervulde prestatieverplichtingen resulterend uit licentieovereenkomsten met Otsuka, Daiichi, GSK en Pfizer (zie hieronder). Deze verplichtingen zijn gedaald als gevolg van de opname van opbrengsten gedurende het jaar als gevolg van prestatieverplichtingen die in 2018 werden vervuld.

De volgende tabel toont hoeveel van de opbrengsten die in de huidige rapporteringsperiode werden erkend, opgenomen was in het saldo van contractuele verplichtingen aan het begin van de periode en hoeveel van de opbrengsten betrekking heeft op prestatieverplichtingen die in voorgaande perioden werden vervuld.

 

 

 

€ miljoen

2018

2017

Erkende opbrengsten opgenomen in het saldo van contractuele verplichtingen aan het begin van de periode

9

22

Opbrengsten resulterend uit licentieovereenkomsten

9

22

Erkende opbrengsten met betrekking tot prestatieverplichtingen die in voorgaande perioden werden vervuld

196

181

Omzet van producten

104

56

Opbrengsten resulterend uit licentieovereenkomsten

92

125

 

 

 

De volgende tabel toont nog niet vervulde prestatieverplichtingen resulterend uit licentieovereenkomsten:

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2018

2017

Totaal bedrag van de transactieprijs toegewezen aan ontwikkelingsovereenkomsten die op 31 december gedeeltelijk of volledig onvervuld zijn

34

12

18

Ontvangen vooruitbetalingen voor licentieovereenkomsten die erkend worden in opbrengsten naarmate de prestatieverplichtingen worden vervuld over de periode

34

10

12

Nog niet vervulde prestatieverplichtingen resulterend uit licentieovereenkomsten:

 

22

30

 

 

 

 

Het management verwacht dat 62% van de transactieprijs die toegewezen is aan de onvervulde ontwikkelingsovereenkomsten op 31 december 2018, erkend zal worden in de opbrengsten in de volgende rapporteringsperiode. De resterende 38% zal worden opgenomen in de boekjaren 2020 tot 2026. De bedragen die hierboven werden opgenomen, omvatten geen variabele vergoeding die beperkt is. De prestatieverplichtingen die nog vervuld dienen te worden, betreffen ontwikkelingsactiviteiten die in de komende jaren zullen worden uitgevoerd (€ 12 miljoen), evenals het verlenen van toegang tot intellectuele eigendomsrechten waarvan de Groep eigenaar is (€ 10 miljoen).

Alle andere ontwikkelings-, productie- of overige dienstenovereenkomsten gelden voor een periode van een jaar of korter of worden gefactureerd op basis van de gepresteerde tijd. Zoals toegestaan onder IFRS 15, wordt de transactieprijs die is toegewezen aan deze onvervulde overeenkomsten niet toegelicht.

Er werden geen activa erkend voor gemaakte kosten om een contract na te komen.