8 Beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassifieerd als aangehouden voor verkoop

8.1 Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Op 2 september 2015 heeft UCB een overeenkomst afgesloten met Lannett Company, Inc. (“Lannett”) voor de verkoop van haar Amerikaanse dochteronderneming gespecialiseerd in generische geneesmiddelen, Kremers Urban Pharmaceuticals Inc. (“KU”). De verkoop werd afgesloten op 25 november 2015.

De winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 8 miljoen voor 2018 bevat een winst van € 9 miljoen resulterend uit de verkoop van KU. Onder beëindigde bedrijfsactiviteiten worden ook de bijkomende kosten voor een milieuvoorziening met betrekking tot de voormalige folie- en chemische activiteiten opgenomen voor een bedrag van € 1 miljoen. De winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 1 miljoen voor 2017 bevat een verlies van € 1 miljoen voor kosten resulterend uit de verkoop van KU, alsook een gedeeltelijke tegenboeking van voorzieningen met betrekking tot de voormalige folie- en chemische activiteiten voor een bedrag van € 2 miljoen.

De kasstromen van beëindigde bedrijfsactiviteiten worden afzonderlijk vermeld in het kasstroomoverzicht. In 2018 was er een uitgaande kasstroom van € 9 miljoen, voornamelijk gerelateerd aan de afwikkeling van een claim met betrekking tot de activiteiten van KU.

8.2 Activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassifieerd als aangehouden voor verkoop

De activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop per 31 december 2018 hebben hoofdzakelijk betrekking op de gebouwen van de vestiging in Monheim in Duitsland. In 2016 besloot UCB om de gebouwen van deze vestiging te verkopen en om een overeenkomst af te sluiten om het gedeelte dat momenteel door UCB wordt gebruikt, terug te leasen. Het verkoopcontract voor de vestiging in Monheim werd getekend in november 2018 en de werkelijke overdracht van het gebouw vond plaats in februari 2019. Er werd geen bijzonder waardeverminderingsverlies geboekt op deze activa.

De activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop per 31 december 2017 hebben ook betrekking op de gebouwen van de vestiging in Monheim.