2 Diversiteit en inclusie

De erkenning dat we de door patiënten verkozen biofarma leider worden bestaat in de ogen van onze externe belanghebbenden en zal aan UCB worden toegekend, alleen als onze medewerkers de buitenwereld vertegenwoordigen.
Bij UCB wordt diversiteit gepromoot zodat mensen, ongeacht hun ras, etniciteit, nationaliteit, religie, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid kunnen bijdragen tot de bedrijfsactiviteiten.

UCB heeft de diversiteit en inclusie programma’s verder versterkt. In de lente van 2018 heeft het Uitvoerend Comité van UCB een diversiteit en inclusie Ambitie Verklaring geïmplementeerd: ‘we inspireren een cultuur van inclusie door diverse talenten te waarderen, onze medewerkers te motiveren, en verscheidenheid van ideeën en ervaringen als hefboom te gebruiken om waarde te creëren voor patiënten’. Dit programma definieert diversiteit als de collectieve rijkheid van de medewerkers hun unieke achtergrond, leven en culturele ervaringen en de diversiteit van ideeën die dit meebrengt. Het stimuleert creativiteit, de bedrijfscultuur, duidelijkheid in de communicatie, and vooral kritisch denken. Het geeft richtlijnen voor diversiteit & inclusie.

Het nieuwe programma schetst hoe UCB zal nastreven om diverse profielen op alle continenten te aan te trekken. Voorts gaat het ook in op de acquisitie van talenten met brede cross-functie ervaringen en het identificeren van adaptieve leiders die klaar zijn voor een steeds snellere veranderende wereld. Een diverse en inclusieve organisatie bouwen, waar mensen de ambitie van de Patiëntenwaardestrategie begrijpen, op een weerbare manier leven, zich ethisch en integer gedragen, is belangrijk voor UCB. Deze afstemming is nodig om van UCB een duurzaam winstgevend bedrijf te maken.

UCB implementeerde maatregelen om diversiteit te promoten. Hoewel UCB een 51%/49% evenwicht heeft tussen mannen en vrouwen binnen de organisatie, worden inspanningen om de carrière mogelijkheden voor vrouwen in het Hoger management te verbeteren benadrukt. Vrouwen vertegenwoordigden 22% in het Hoger management in 2012, in de periode over de laatste 6 jaren steeg dit tot 29%. Er is een sterke inzet om gelijke kansen te verzekeren voor de aangeboden posities.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldwijd niveau

Admin

Hoger Management

Manager

Verkoop

Technisch personeel

Medewerkers bij UCB

7 495

834

147

4 324

1 755

435

Vrouwen

49%

62%

29%

51%

49%

19%

Mannen

51%

38%

71%

49%

51%

81%

 

 

 

 

 

 

 

In landen waar meer dan 150 mensen werkzaam zijn, d.w.z. China, Duitsland, Japan, Mexico, Zwitserland, het VK en de VS, is 70% van het leiderschapsteam afkomstig uit het land zelf (82% vorig jaar) en is de verdeling tussen vrouwen en mannen respectievelijk 37% en 63%.

Het Talent en Bedrijfsreputatie departement herziet het proces voor de ontwikkeling en ondersteuning van vrouwen alsook voor de andere kwetsbare groepen om een optimale diversiteit binnen het personeel van UCB te garanderen. In de opvolgingsplanning van UCB zijn 43% van de collega’s vrouwen, dus zullen vrouwen evenzeer mogelijk in aanmerking komen als opvolgers voor belangrijke posities.

Wereldwijde Vrouwen in Leiderschap Top, UCB

Aan het einde van 2018 vond voor de allereerste keer de Wereldwijde UCB Vrouwen in Leiderschap Top (WIL/WISE) plaats, met deelnemers uit zowel de Raad van bestuur als het Uitvoerend Comité alsook deelnemers van de lokale medewerkers resource groepen vanuit de hele wereld. Een wereldwijde visie werd gecreëerd en goedgekeurd, en alle lokale teams zullen in 2019 doorgaan om strategisch te aligneren en zo de creatie van waarde voor de patiënten te ondersteunen.

Het Talent en Bedrijfsreputatie departement schetste een programma om onbewuste vooroordelen te beperken in onze beslissingsname, vooral in relatie tot onze talenten. Een ervaringsmodel van onbewuste vooroordelen werd geïmplementeerd met de individuele departementen en teams. Het model identificeerde de karakteristieken van vooroordelen, versterkte het bewustzijn van de teamleden en identificeerde mitigatieplannen voor onbewuste vooroordelen. Het zal verder gecascadeerd worden binnen de organisatie.

Daarnaast nam UCB in 2018 de ‘Diversity and Inclusion Maturity Model’ blauwdruk aan, van Bersin van Deloitte, om een inclusieve cultuur te bouwen, gebaseerd op 6 inclusieve leiderschaps principes:  kennisname van vooroordelen, culturele intelligentie, samenwerking, nieuwsgierigheid, durf en inzet. UCB streeft ernaar om deze inclusieve cultuur te omarmen en diversiteit en inclusie te verankeren als kern bedrijfswaarden. UCB leiders zullen verantwoordelijk gehouden worden om de diversiteit en inclusie resultaten te verbeteren.

 

 

 

 

 

 

Wereldwijd niveau

≤ 29j

30j-49j

≥ 50j

Medewerkers bij UCB

7 495

558

4 989

1 968

Vrouwen

49%

58%

50%

44%

Mannen

51%

42%

50%

56%

 

 

 

 

 

9%/91%

Tijdelijk/Vast contract

7%/93%

Deeltijds/Voltijds contract

Meer informatie over de medewerkers bij UCB kan teruggevonden worden in Data rapportering