4.2 Opleiding bij UCB

Gemiddeld kregen medewerkers 20,79 uren formeel leren over een waaier van verschillende vakgebieden: ontwikkeling van leiderschaps-, professionele en technische vaardigheden. Dit gebeurde door een focus op de ontwikkeling van strategische capaciteiten, een leercultuur, leerervaringen, flexibele manier van werken en operationele uitmuntendheid.

In 2018 investeerde UCB meer dan € 12,2 miljoen in leerprogramma's, inhoud, technologieën en diensten om haar engagement om talent te laten groeien en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen1. Speciale nadruk werd gelegd op de opleiding van mensen in nieuwe strategische capaciteiten, belangrijk voor het bedrijf.

159 145

totaal trainingsuren
in 2018

20,79

gemiddelde trainingsuren
per medewerker

 

 

 

 

 

 

 

Admin

Hoger Management

Manager

Verkoop

Technisch personeel

Vrouwen

16u

15u

17u

22u

58u

Mannen

32u

7u

17u

22u

55u

 

 

 

 

 

 

Terwijl UCB de Versnellings- en Uitbreidingsfase van haar lange-termijn strategie ingaat, heeft de opleidingsorganisatie een belangrijke missie uitgestippeld om een conductieve on-line training omgeving te creëren voor de medewerkers om zo beter de patiënten te kunnen dienen. Medewerkers worden uitgenodigd om een continue leerhouding aan te nemen en UCB gelooft dat het oprichten van een gunstige leeromgeving de duurzaamheid van het bedrijf ten goede zal komen.

UCB past verschillende opleidingsprogramma’s aan voor de noden van specifieke teams. Bijvoorbeeld, de opleiding Ontwikkeling Centra voor Medische Praktijken of nog de Ecosystemen in de Gezondheidszorg opleiding. Deze laatste training is een immersieve, patiëntgerichte opleidingen en een ervaringsgericht programma ontwikkeld door de Commerciële en Ethische en Compliance teams en werd erkend door de Life Science Trainers and Educators Network (LTEN - LevensWetenschappen Trainers en Opleiders Netwerk) Het werd opgenomen als een Innovatie Award finalist tussen alle farmaceutische, biotechnische, medische apparaten en diagnostische ondernemingen wereldwijd.

1 Bereik van Rapportage: UCB implementeerde het Learning Management System (OpleidingsBeheerSysteem) wat toeliet om de opleidingsuren die genomen werden door onze medewerkers beter te kunnen bijhouden. Opleidingsuren worden zowel voor on-line opleidingen als klassikale opleidingen en door een instructeur geleide cursussen bijgehouden door een algemene schatting van opleidingsuren per cursus. Al onze verplichte bedrijfstrainingen (opleidingen die voor alle of de meeste UCB medewerkers relevant zijn) moeten tweejaarlijks worden gevolgd. Studenten, leercontracten en stagiairs werden niet opgenomen in de gegevens over opleiding.

Talent en leiderschapsontwikkelingsprogramma's

Het ontwikkelen van leiders is kritiek om de Patiëntenwaardestrategie te realiseren. UCB heeft 3 wereldwijde leiderschapsontwikkelingsprogrammas met verschillende externe partners gecreëerd:

  • Accelerate voor eerstelijns leidinggevenden
  • Navigate voor managers die managers leiden; en
  • Orchestrate voor senior leidinggevenden die aan het hoofd staan van een business of een functie.

Elk programma duurt 6 tot 9 maanden, heeft vele face-to-face modules, promoot teamwerk en bevat type-1 ervaringen om vaardigheden en gedragingen te ontwikkelen en ontplooien.

Het Accelerate programma wordt in het land van de deelnemer uitgevoerd.

Het Navigate programma omvat blootstelling aan verschillende culturen en diversiteit. De deelnemers bezoeken verschillende continenten en ontmoeten partners en professionele zorgverleners in lokale settings om zo het lokale ecosysteem beter te begrijpen.

De Orchestrate senior managers nemen deel aan een uitgebreide transformatieve opleiding over inclusief leiderschap waaronder een bezoek aan Rwanda. In 2018 namen 17 toekomstige UCB leiders deel. Groepjes van 2 of 3 bezochten verschillende delen van Rwanda om een beter begrip te krijgen van het raakvlak tussen mensen die epilepsie hebben, zorgverleners en UCB’s betrokkenheid. Zij observeerden en beleefden de splitsing tussen (i) de noden van achtergestelde gemeenschappen, kansarme mensen die epilepsie hebben en hun families, de gezondheidsinfrastructuur; (ii) de vrijgevigheid, het karakter en het doorzettingsvermogen van de zorgverleners, gezondheidswerkers, traditionele helers, en vrijwilligers die dagelijks met heel wat beperkingen voor kwaliteitsvolle zorg zorgen; en (iii) de betrokkenheid van UCB bij MVO-activiteiten en ethisch en verantwoordelijk zakelijk gedrag.

In 2018 namen 17 UCB senior managers deel aan deze progamma’s.

Sylvia en Jan, UCB, tijdens hun bezoek aan het Gikonko-gezondheidscentrum, Rwanda.

Pacifique, NIYO Kunstvcentrum in Rwanda, Jan en Sylvia, UCB