4.4 Welzijn van de medewerkers en gezondheid en veiligheid op het werk

UCB creëert een positieve en creatieve omgeving waarin zowel aan de individuele als aan de bedrijfsdoelstellingen wordt voldaan en mensen worden gestimuleerd om hun talenten te benutten en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Ons welzijnsprogramma is gebaseerd op vijf belangrijke pijlers:

 1. informatie
 2. preventie
 3. fysieke gezondheid
 4. mentale gezondheid; en
 5. een geweldige dag op het werk hebben, voortgezet in de verschillende UCB-locaties.

In België was één van de vele hoogtepunten het ‘Virgin Pulse’ project dat gedurende 100 dagen, 100 teams van 7 stimuleerde om letterlijk hun 'extra mijl' te wandelen, te lopen, te fietsen, te zwemmen ...

Gerelateerd aan Gezondheid en Veiligheid werden een aantal specifieke sociale en mederwerkersbeleidsmaatregelen en processen geïmplementeerd bij UCB. Deze bevatten:

 • implementatie van gecertificeerde managementsystemen voor gezondheid & veiligheid op industriële locaties, om risico’s correct te kunnen beheren;
 • periodieke noodoefeningen, ook met externe interventieteams, om de paraatheid van ons Gezondheids- & Veiligheidsprogramma te verzekeren; en
 • uitvoeren van reguliere interne en externe inspecties, beoordelingen en consultaties van UCB locaties en belangrijke contract productie organisaties resulterend in passende acties voor verbetering in het Gezondheid en Veiligheid programma waar en wanneer nodig

Daarnaast zijn minimale Gezondheids- & Veiligheidsvereisten gedefinieerd om consistente toepassing binnen de Groep te waarborgen. Gezondheids- & Veiligheidscriteria worden ook opgenomen in de wereldwijde bouwkundige standaarden (voor bewustzijn en algehele consistente toepassing van standaarden).

Door de inherente aard van een industrieel veiligheidsprogramma (zoals potentiële niet-naleving of menselijke fouten ondanks strenge veiligheidsmaatregelen) is er een potentieel risico van het in gevaar brengen van medewerkers, eigendommen of het algemene publiek (omliggende gemeenschappen), wat kan leiden tot mogelijk verlies van leven en/of meer juridische blootstelling, wat dan weer een negatieve impact kan hebben op de reputatie van UCB.

Hoewel het ontwerp van installaties en hightech apparatuur steeds veiliger wordt, worden er ook nog steeds beheersystemen voor gezondheid en veiligheid toegepast en wordt veilig gedrag actief gestimuleerd. De systemen op de locaties van Bulle (Zwitserland), Slough (VK) en Zhuhai (China) zijn 0HSAS18001-gecertifieerd. De doelstelling is een toegenomen veiligheidsbewustzijn en een reductie van het aantal, en de ernst van, mogelijke incidenten waarbij medewerkers van UCB of andere belanghebbenden betrokken zijn die aanwezig zijn of in de buurt wonen van UCB-activiteiten.

Gebaseerd op de Take a Second. Safety First gedragsveiligheidscampagne die werd gelanceerd in 2015, (gericht op verhogen van bewustzijn over belangrijke oorzaken van ongelukken), lanceerde UCB dit jaar de Accident Alert (Waarschuwing bij Ongevallen) campagne. De campagne benadrukt het belang van melding te doen van, en te handelen bij, potentiële gevaarlijke situaties die een ingrijpende impact kunnen hebben, zodat UCB zich kan concentreren op de belangrijkste gebeurtenissen. Deze Accident Alert campagne maakte het makkelijker om zulke gebeurtenissen te kunnen rapporteren, verhoogde het bewustzijn en creëerde opportuniteiten om getrokken lessen te delen.

De volgende stappen bevatten:

 • het uitrollen van een wereldwijde Welzijnsstrategie die gericht is op een groter G&V-bewustzijn en ownership bij alle activiteiten van UCB;
 • de beoordeling van de culturele rijpheid van de G&V-programma's op alle industriële locaties; en
 • de lancering van gedragsmatige veiligheidsprogramma's op alle industriële sites (voortbouwend op de eerder gelanceerde campagnes).

Wat de prestaties betreft, werd de frequentiegraad (Lost Time Incident Rate, LTIR) voor 2018 berekend op 1,99 incidenten met meer dan één dag afwezigheid per miljoen gewerkte uren. De ernstgraad (Lost Time Severity Rate, LTSR) werd berekend als 0,039 dag verloren per 1 000 gewerkte uren.1

In 2018 waren er geen sterfgevallen ten gevolge van werkgerelateerde ongevallen. UCB heeft geen activiteiten waarbij medewerkers een verhoogd risico of een verhoogde blootstelling aan beroepsziekten hebben.

1 Bereik van Rapportage: Gegevens over gezondheid en veiligheid op het werk zijn van toepassing op 99% van de mensen die werkzaam zijn bij UCB.

Inspace is een belangrijk initiatief gerelateerd aan UCB’s Patiëntenwaardestrategie, dat het bedrijf helpt om na te denken over de manier waarop we samen werken en leven. Het doel bij UCB is om innovatiever te zijn en beter samen te werken.

Inspace inhuldiging bij Chez Paul & John, UCB HQ

De nieuwe werkruimte gecreëerd door het Inspace project laat collega’s toe om vlot te interageren met elkaar, om geïnspireerd te worden door vakgenoten om nieuwe aanpakken te proberen, om te werken in een omgeving dat aan een scala van noden voldoet, om spontaan te zijn, en om zich gestimuleerd te voelen om te co-creëren en kennis te delen.

Als fysieke omgeving verzekert Inspace de juiste balans in ruimtes tussen stilte, energie, betrokkenheid en verkenning, met verschillende niveaus in interactie, lawaai, licht, materialen en meubels. Het renoveren van het gebouw laat ook toe om het verbruik van verwarming, airconditioning en elektriciteit efficiënter te maken.

Om het Inspace concept te definiëren werden alle collega’s uitgenodigd voor workshops, waar de volgende vragen werden besproken:

 • welke veranderingen in de manier van werken zal de nieuwe werkplek met zich meebrengen?
 • wat wordt er verwacht op mentaal, fysiek en virtueel niveau?
 • hoe gaan collega's het beste met elkaar samenwerken?
 • welke werkomgevingen geven of nemen het meest waarschijnlijk energie?
 • hoe zal het concept van teamcohesie moeten evolueren?

De workshops werden met een participatieve aanpak gegeven, waarbij open discussies en feedback de belangrijkste succeselementen waren - in lijn met de cultuur van UCB.

Inspace werd als eerste geïntroduceerd in ons kantoor in Peking (China) en daarna in het hoofdkwartier van UCB in Brussel (België). De eerste teams verhuisden naar hun lichte nieuwe werkomgeving in juni 2018 en januari 2019. De feedback is zeer positief en het ruimtelijk concept ontgrendeld barrières, inspireert formele en informele discussies en bereikt de gestelde doelen. Het concept, samen gecreëerd tijdens de participatieve workshops werkt. Deze enthousiaste reacties versterken de visie dat Inspace innovatie en team spirit versnelt.