1 Onze organisatie

Het bedrijf is georganiseerd in 4 Patiëntwaarde Organisatie pijlers1 rond welke we waarde creëren voor elke patiënt, gericht door onze focus en geïntegreerd in functionele teams rond verschillende patiëntenpopulaties:

UCB zorgt ervoor dat individuele medewerkers de Patiëntenwaardestrategie begrijpen als een absolute vereiste om de door de patiënten verkozen biofarma leider te worden. Dit gezamenlijke doel creëert het fundament voor de waarde voor patiënten. Deel uitmaken van de missie inspireert en beïnvloed ons gedrag om verantwoordelijk te handelen, verantwoording af te leggen, en flexibiliteit te tonen.

1 Bereik van Rapportage: Medewerkers worden gegroepeerd in de vier Patiëntenwaarde Pijlers: Functies voor patiëntenwaarde; praktijken voor patiëntenwaarde; eenheden voor patiëntenwaarde en operaties voor patiëntenwaarde. Medewerkers van Elements Genomics, overgenomen in april 2018, maken deel uit van de patiëntenwaarde eenheid NewMedicines™.

Meer informatie over de medewerkers bij UCB kan teruggevonden worden in Data rapportering

Bij UCB beschrijven verschillende maatschappelijke en menselijke beleidsregels de richtlijnen om beste marktpraktijen in bepaalde werksituaties te bevorderen die in lijn liggen met onze cultuur en waarden.

Wereldwijd beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Nalevingsbeleid

Zakelijk nalevingsbeleid

Beleid van UCB voor gezondheid, veiligheid en milieu en wereldwijde standaarden

Aanvaardbaar gebruik van IT

Personeel en trainingsbeleid

Het Talent en Bedrijfsreputatie departement beheert het Betrokkenheid van het Personeel beleid dat steeds wordt verbeterd door verschillende processen zoals, maar niet gelimiteerd tot:

 • robuuste jaarlijkse HR-processen die talentontwikkeling bevorderen, prestatie verhogen en passende organisatorische planning waarborgen, zoals bouwen aan toekomstige mogelijkheden en opvolging;
 • ontwikkeling en regelmatige beoordeling van de totale beloningen om een gebalanceerde, concurrerende bezoldiging te waarborgen die de gewenste resultaten heeft ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie, en het waarborgen dat medewerkers en hun gezinnen adequaat gedekt zijn tijdens belangrijke gebeurtenissen in hun leven;
 • beheer van medewerkersprestaties, zodat de bijdragen van de medewerkers in lijn liggen met Patiëntenwaarde doelen, hun impact gemeten wordt op een objectieve manier, net als de uitdrukking van de verwachte waarden en gedrag;
 • planning van ontwikkelingsgesprekken ondersteund met adequate en doorlopende trainingsopportuniteiten voor de medewerker (training & opleiding aanbod, alsook leren tijdens het werk, coaching en mentoring);
 • periodieke medewerkersbetrokkenheidsenquêtes die UCB en haar leiderschap toelaat om te antwoorden op de feedback van medewerkers over hun werkervaring;
 • welzijnsinitiatieven in vestigingen en bij filialen, zoals bijvoorbeeld gezondheidsscreening campagnes, burn-out bewustzijn, faciliteiten voor gezondheid op de werkplek, opties voor gezond eten, afspraken rond flexibel werken, programma’s voor ondersteuning van medewerkers, en basis medewerkersvoordelen zoals zorgverzekering, en
 • werkpraktijken in lijn met de gegevensprivacy-vereisten (GDPR).

Bij UCB is het belangrijkste sociale- en medewerkers-risico de uitdaging om belangrijke leiderschapsprofielen en kritieke expertise in een zeer gespecialiseerde, sterk-geregulariseerde, complexe omgeving aan te trekken, te behouden en te motiveren en dit in een competitieve talentmarkt. Dit kan leiden tot een verlies van collectieve bekwaamheid, geïmpacteerde operationele doeltreffendheid en strategische implementatie, en sub-optimale resultaten.

Daarnaast kunnen de risico’s gekoppeld aan een personeelsbestand dat zich niet voldoende bewust is van de specifieke ethische en nalevingsvereisten die betrekking hebben op hun functie, afdeling of de biotechnische omgeving als geheel, leiden tot reputatie- en wettelijke risico’s voor het bedrijf en de ontwikkeling en productie van zijn producten. Dit omvat eveneens fiduciaire risico’s en databeveiligingsrisico’s, zoals malware-aanvallen en beheer van vertrouwelijke en gevoelige gegevens.

Tenslotte is er het risico niet in staat te zijn om een gezonde en veilige omgeving te bieden waar het welzijn van de medewerker niet voldoende ondersteund of gepromoot is, of waar werkplekgevaren niet worden beheerd of voldoende gecommuniceerd worden aan het personeel, wat kan leiden tot veiligheidsincidenten of niet optimale gezondheid van medewerkers, zowel fysiek als mentaal.

De resultaten van de sociale en medewerkers beleidslijnen hierboven beschreven bevatten:

 1. een vermindering en beperking van sociale en medewerkers risico’s;
 2. personeel dat in lijn met de gedefinieerde bedrijfswaarden werkt, wat leidt tot een gezonde bedrijfscultuur waar mensen kunnen gedijen en naar hun beste behoren presteren.
 3. verhoogde betrokkenheid van de medewerkers, resulterend in grotere discretionaire inspanningen en duurzame tewerkstelling;
 4. voortdurende ontwikkeling en behoud van UCB talent, wat leidt tot een grotere organisatorische mogelijkheden, versnelde innovatie en competitieve voordelen en uitmuntendheid;
 5. een verhoogd begrip van de zakelijke en nalevingsomgeving, resulterend in verhoogd ethisch en nalevingsgedrag en praktijken;
 6. veilige en gezonde medewerkers die kunnen werken in een positieve werkomgeving; en
 7. focus van medewerkers op hun bijdrage tot UCB’s Patiëntenwaardestrategie, met de verzekering dat zij, en hun gezinnen, goed gedekt zijn in het geval van ziekte, handicap, overlijden en pensioen.

Om ons succes te meten zijn de relevante KPI’s weergegeven in de GRI Normen Indicatoren.

Er werden in 2018 17 gevallen van intimidatie op de werkplek, en 6 gevallen van discriminatie gerapporteerd binnen UCB. Gerapporteerde beschuldigingen van individueel wangedrag werden systematisch onderzocht and onderbouwde disciplinaire acties werden ondernomen wanneer nodig.