5 Afvalproductie

Afvalproductie verminderen met

25%

UCB stelde een absoluut doel om het afval met 25% tegen 2030 te verminderen, vergeleken met de uitgangswaarde in 2015.

In 2018 daalde het afval dat op de verschillende UCB-locaties werd gegenereerd met 28% in vergelijking met de uitgangswaarde.

 

 

 

 

 

 

 

GRI indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2018 – Actueel

Verschil %

306-2

Afvalver­wijdering

Totaal gewicht aan afval

Ton

9 745

6 790

-28%

 

 

Totaal gewicht aan afval dat niet wordt hergebruikt

Ton

520

536

3%

 

 

Totaal gewicht aan afval dat wordt hergebruikt

Ton

9 255

6 435

-30%

 

 

Subtotalen

Ton

 

 

%

 

 

Subtotaal afval dat hoofdzakelijk als brandstof of een ander middel voor energieopwekking wordt hergebruikt (EU-afvalterugwinningscode R1)

Ton

2 919

2 120

-27%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door terugwinning of regeneratie van oplosmiddelen (EU-afvalterugwinningscode R2)

Ton

2 839

2 598

-8%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door hergebruik/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (EU-afvalterugwinningscode R3)

Ton

1 604

1 204

-25%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door hergebruik/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen (EU-afvalterugwinning R5)

Ton

1 790

404

-76%

 

 

Subtotaal afval hergebruikt volgens andere methoden (EU-afvalhergebruikscodes R4 R5 R6 R9)

Ton

74

108

47%

306-3

Totaal aantal en volume van belangrijke lekken

Aantal

 

0

0

niet van toepassing

 

Volume

Ton

0

0

niet van toepassing

306-4

Gevaarlijk afval

Gevaarlijke afval zoals gedefinieerd door de plaatselijk geldende voorschriften

Ton

6 455

4 844

-25%

 

Niet-gevaarlijk afval

Ander vast afval (met uitzondering van emissies en afvalwater)

Ton

3 291

2 126

-35%

 

 

 

 

 

 

 

92%

teruggewonnen afval

UCB is er wereldwijd in geslaagd om 92% van haar afval te hergebruiken, voornamelijk door middel van het terugwinnen van afval als brandstof voor energieopwekking en de terugwinning en regeneratie van oplosmiddelen. Dit percentage van teruggewonnen afval is een lichte daling in vergelijking met de uitgangswaarde van 94% in 2015.

Afvalpreventie en verbeterde terugwinning van afval door een actief beheer van de diverse afvalstromen blijven cruciaal bij het beheersen van de milieuvoetafdruk van UCB.