Onze milieuvoetafdruk

Wij verbinden ons ertoe om onze ecologische voetafdruk te verkleinen met de gedachte dat het geen zin heeft om onze patiënten oplossingen te bieden voor hun ziekte aan de ene kant terwijl we aan de andere kant de omgeving waarin ze leven vernietigen.

In 2016 hebben we onze bedrijfsmilieustrategie versterkt door 3 ambitieuze en absolute doelen aan te nemen met als bedoeling de voetafdruk van de belangrijkste milieu-invloeden van UCB te verminderen tegen 2030:

  1. De uitstoot van broeikasgassen verminderen met 35% en koolstof-neutraal worden
  2. Waterverbruik verminderen met 20%
  3. Afvalproductie verminderen met 25%

UCB's doel is geneesmiddelen te ontwikkelen en te maken voor mensen met ernstige ziektes op de meest duurzame manier die mogelijk is. Hiervoor is UCB vastbesloten om de ambities te verwezenlijken die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs op de 21e sessie van de Conference of the Parties (COP21), zoals blijkt uit de ondertekening van de Science Based Targets Engagement Letter.

Wij geloven dat onze milieu-ambitie de overgang naar een koolstofarme economie zal helpen realiseren. Deze ambitie zal ons ook toelaten om het geïdentificeerde risico aan te pakken dat erin bestaat dat de steeds veranderende en nieuwe of opkomende vereisten van regelgevende instanties, gericht op het verkleinen van klimaatinvloeden, mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op UCB’s nalevingsstatus met de toepasselijke regels en waardoor er mogelijk een negatieve waardeketen-omvattende impact is op de reputatie van UCB.

Onze milieustrategie focust momenteel op de activiteiten waar we rechtstreeks controle over hebben, en stelt duidelijke, absolute mijlpalen om onze vooruitgang te meten. De verwachte resultaten van onze versterkte milieustrategie omvatten:

  • een verminderde milieu-voetafdruk;
  • verbeterde betrokkenheid van de medewerkers;
  • lagere operationele uitgaven; en,
  • verminderde blootstelling aan belastingen of andere vereisten van regelgevende instanties die een impact hebben op de nalevingsstatus en/of goederenkost.

Onze vooruitgang in 2018

 

 

 

 

 

 

 

2015 (referentiejaar)

2016

2017

2018

Verschil 2018/2015

1

Deze indicator werd enigszins aangepast om de nauwkeurigheid en vergelijkbaarheid van de gegevens te verbeteren.

Bereik (% werknemers)

86%

86%

90%

90%

4%

Energie (megajoules)

1 137 502

854 906

797 9001

829 248

-27%

Elektriciteit van hernieuwbare bronnen

59%

80%

92%

92%

33%

CO2 emissies (ton)

112 415

94 002

86 965

78 328

-30%

Directe broeikasgassen emissies – scope 1

37 573

28 415

26 0901

27 508

-27%

(Markt-gebaseerde) indirecte broeikasgassen emissies – scope 2

28 108

10 936

5 888

5 818

-79%

(Locatie-gebaseerde) indirecte broeikasgassen emissies – scope 2

 

 

 

20 703

 

Andere indirecte broeikasgassen emissies – scope 3

46 734

54 651

54 987

45 009

-4%

Water (m3)

804 360

704 310

663 359

799 469

-1%

Afval (ton)

9 746

8 713

7 090

6 970

-24%

Teruggewonnen afval

95%

97%

91%

92%

-3%

Naast de verandering in het bereik van de rapportage, beïnvloedden volgende factoren het verbruik:

  • verhoogde productie- en onderzoeksactiviteiten;
  • schommelingen in weeromstandigheden (met een impact op de nood aan koeling/verwarming);
  • realisatie van besparingsprogramma's.
UCB Bulle, Zwitersland