1 Bereik van de rapportage

De planeetgegevens worden geconsolideerd voor alle productie- en onderzoekscentra, het hoofdkantoor en filialen in Brazilië, China, India, Italië, Japan, Duitsland, Mexico, Rusland en de Verenigde Staten. Deze groep omvat 90% van de medewerkers van UCB, in vergelijking met een dekking van 86% in 2015 (referentiejaar).

Veranderingen het bereik in de laatste jaren:

  • 2015: Opstart van de biofabriek in Bulle (Zwitserland) en afstoting van de Kremers Urban activiteiten samen met de productielocatie in Seymour, IN (VS).
  • 2016: Afstoting van de productielocatie in Shannon (Ierland)
  • 2017: Consolidatie van 2 bijkomende filialen: Brazilië en Rusland.

De voetafdruk van Beryllium in Boston, MA (VS), verworven in 2017, 50 medewerkers, en Element Genomics in Durham, NC (VS), verworven in 2018, 15 medewerkers, is nog niet opgenomen in dit rapport.

In de GRI Duurzaamheidsindicatoren-sectie wordt voor elke (milieu) indicator vermeld of het rapportageniveau van UCB de GRI rapporteringsvereisten volledig of gedeeltelijk dekt.

Tijdens de verificatie en consolidatie van de gegevens werden volgende notities toegevoegd:

  • In Atlanta (VS) en Monheim (Duitsland) worden er gebouwen verhuurd aan derden en zijn er geen afzonderlijke elektriciteitsmeters geïnstalleerd. Als gevolg daarvan wordt het verbruik overschat, waardoor de impact niet betrouwbaar kan worden gemeten.
  • De berekening van de directe CO2-emissies die het gevolg zijn van het aardgasverbruik in 2018 houdt rekening met de hoge of lage verbrandingswaarden van het gas. Vanaf 2016 worden de conversiefactoren gebruikt die zijn gepubliceerd in versie 7.51 van de ‘Bilan Carbone’ richtlijnen. Voorheen werden conversiefactoren gebruikt die werden gepubliceerd door de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in zijn ‘2006 Richtlijn voor het schatten en rapporteren van broeikasgasemissies’ en de ‘Conversiefactoren voor bedrijfsrapportage’ die in 2013 werden gepubliceerd door het Britse Ministerie van Milieu, Voeding en Plattelandszaken (Department of Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA) in het Methodologiedocument voor Emissiefactoren. De nieuwe factoren werden gekozen om consistent te zijn met een CO2-inventaris die UCB in 2015 heeft uitgevoerd, en gebaseerd zijn op de ‘Bilan Carbone’-methode.
  • Het energieverbruik van het wagenpark van UCB (anders dan werkvoertuigen) en de gerelateerde CO2-uitstoot is nog niet opgenomen in het rapport.
  • Gezien het groeiend percentage elektriciteit dat wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, werden de CO2-emissies als gevolg van elektriciteitsverbruik berekend op basis van marktconforme equivalenten van CO2 voor de verbruikte elektriciteitsmix zoals gerapporteerd door de locaties van UCB. Wanneer de specifieke verhouding niet beschikbaar was voor een bepaalde locatie werden standaard de locatiespecifieke verhoudingen van het International Energy Agency (IEA) voor 2018 toegepast. In de GRI Duurzaamheidsindicatoren-sectie worden zowel de locatie- als de marktgebaseerde emissies gerapporteerd. Conversiefactoren die worden gebruikt voor de berekening van de CO2-emissies veroorzaakt door zakenreizen per vliegtuig houden rekening met stralingsforcering.
  • In totaal wordt 92% van het door UCB geproduceerde afval teruggewonnen en de methoden waarmee afval wordt teruggewonnen zijn geclassificeerd overeenkomstig bijlage B van de EU-richtlijn 2008/98/EU.

De andere indirecte broeikasgasemissies (scope 3) gerapporteerd onder GRI-indicator EN17 hebben betrekking op binnenlandse en internationale vliegreizen van UCB-werknemers die in 30 landen werken: Australië, België, Bulgarije, Brazilië, Canada, China (inclusief Hong Kong), Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, de Tsjechische Republiek, Taiwan, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland .

Van arts tot patiënt, ik ken epilepsie van beide kanten

Alexander, heeft epilepsie