6 Vooruitzichten voor 2019

In 2019 plannen we:

  • onze klimaatactiedoelen goedgekeurd te hebben door het ‘Science Based Targets’-initiatief.
  • een “slimmer reizen” initiatief te lanceren dat de koolstofvoetafdruk van onze zakenreizen aanpakt
  • de inspanning om de gemiddelde CO2-uitstoot van ons wagenpark te verlagen verder te zetten
  • groene criteria op te nemen in het ontwerp van nieuwe gebouwen om ze te laten voldoen aan groene bouwnormen zoals LEED1 of BREEAM2.
  • het uitrollen van ons Green@TSO programma gericht op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen verder te zetten door de optimalisatie van industriële processen.
  • Onze koolstofcompensatie projecten EcoMakala en Desa’a Forest in de Democratische Republiek Congo en in Ethiopië verder te doen groeien.

1LEED (Leiderschap in Energie en Milieu Ontwerp - Leadership in Energy and Environmental Design)
2BREEAM (Bouwkundig onderzoek inrichting milieubeoordelingsmethode - Building Research Establishment Environmental Assessment Method) zijn toonaangevende normen voor de "beoordeling van eco-gebouwen".

Zelfs wanneer de toekomst donker aanvoelt met een chronische ziekte, kan je houding een nog groter probleem zijn. Ik heb geleerd dat je mentale training nodig hebt zodat je je hersenen kan 'omdraaien', positief kan blijven en je beste zelf naar voren kan brengen.

Susanne, heeft ankyloserende spondylitis