2 Van Patiëntenwaardestrategie naar patiëntentoegang

Een vergrijzende bevolking, de verhoogde prevalentie van chronische ziekten en de financieringsbeperkingen in de gezondheidszorg hebben ervoor gezorgd dat de belanghebbenden in het gezondheidszorgsysteem steeds meer de waarde van geneesmiddelen en de resultaten die ze brengen gaan bestuderen. UCB gelooft dat waarde begint met wat het meeste van belang is voor de patiënten maar ook dat het de noden van een bepaald gezondheidszorgsysteem waar de patiënt zorg krijgt reflecteert. Wij beschouwen de vervulling van deze criteria als vitaal om een duurzame toegang tot onze oplossingen te garanderen.

Onze aanpak wordt door drie fundamentele principes gestuurd:

Verhoging van Gezondheid en Waarde

De ontwikkeling en aanpassing van geneesmiddelen die patiëntenwaarde creëren aanmoedigen

Het juiste doen voor de juiste patiënt

Ons leiden om redelijk te handelen zodat de patiënten die het meest baat hebben de beste toegang hebben tot deze geneesmiddelen

Innovatie behouden

Innovatie promoten en belonen op een manier die duurzaam is voor zowel UCB als het gezondheidszorg ecosysteem

In onze zoektocht om toegang te verzekeren tot onze zorgoplossingen zoeken wij actief naar op waarde gebaseerde overeenkomsten van verschillende aard, met inbegrip van die gedreven door patiëntenuitkomsten, diegene die risico met de betalende instanties delen en diegene die focussen op patiëntpopulaties die het meeste baat hebben bij de behandeling. Deze zouden moeten leiden tot het sneller toegang hebben voor patiënten, hogere waarde brengen aan de betalende instanties en tevens de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van gediversifieerde, hoogwaardige geneesmiddelen te ondersteunen. Wij beschouwen op waarde gebaseerde overeenkomsten als vitale middelen voor duurzame biofarmaceutische innovatie, gezondheidszorg financiering en toegang voor patiënten tot zorg - en de daaruit voorkomende publieke gezondheid en maatschappelijke winsten. Bijgevolg heeft UCB talrijke op waarde gebaseerde overeenkomsten in Europa en de VS, ofwel op nationaal niveau ofwel bij regionale betalende instanties of lokale ziekenhuizen.

axSpA is een beperking, maar ik wil er zo weinig mogelijk beperkt uitzien. axSpA hebben is niet gemakkelijk, maar tegelijkertijd een uitdaging die ik moet overwinnen.

Philip, , heeft axiale spondylartritis

UCB zet zich ook in om patiënten te ondersteunen tijdens hun behandelingsreis om zo de best mogelijke ervaring met UCB-zorgoplossingen te bevorderen. In 2014 lanceerde UCB UCBCares®, een specifieke dienst om patiënten te ondersteunen met meer dan medische informatie. UCBCares® streeft ernaar om meer te doen dan enkel vragen te beantwoorden of in te gaan op bezorgdheden die patiënten zouden kunnen hebben. Wij verbeteren zo gradueel onze diensten, komende van een transactionele aanpak naar meer holistische en gepersonaliseerd oplossingen Waar van toepassing worden hier ook richtlijnen inbegrepen die patiënten kunnen helpen hun behandeling beter te begrijpen en te beheren. UCBCares® is ook toegangbaar voor kern-belanghebbenden zoals zorgverleners en zorgverstrekkers. Wie er ook contact met ons opneemt - het ultieme doel is om de best mogelijke steun aan te bieden om het leven van de patiënten te verbeteren. Eerst gelanceerd in de VS, UCBCares® is nu ook aanwezig in 19 Europese landen. Gemiddeld krijgt UCB jaarlijks 65 000 aanvragen.