Brief aan onze belanghebbenden

Geachte mensen die met een ernstige chronische ziekte leven, geachte aandeelhouders, partners en collega’s,

Welkom in ons eerste Geïntegreerd Jaarverslag!

Een reis om de door de patiënt verkozen biofarma leider te worden, die de verschillende dimensies van onze onderneming omvat om duurzame waarde te bieden voor patiënten, belanghebbenden en onze medewerkers, het veranderende ecosysteem te navigeren en de rol die we spelen in de samenleving aan te scherpen.

Vandaag zijn er nog te veel patiënten met ernstige chronische ziekten die nog op zoek zijn naar oplossingen terwijl ze dagelijks geconfronteerd worden met uitdagingen in hun leven. De Patiëntenwaardestrategie nodigt iedereen bij UCB uit om alles wat we doen te starten met één eenvoudige vraag:

“Hoe zal dit waarde creëren voor mensen die met een ernstige chronische ziekte leven?”

We zijn er van overtuigd dat onze Patiëntenwaardestrategie zal leiden tot een positieve impact voor patiënten, onze belanghebbenden en UCB.

UCB wil tegen 2025 aanwezig zijn en leiden in specifieke patiëntenpopulaties, gedefinieerd door het aandeel van de patiënt in het relevante segment. Daarom zal onze innovatie zich richten op gedifferentieerde geneesmiddelen met een hoge responsvoorspelbaarheid; en waar aangewezen zullen we gebruik maken van nieuwe wetenschappelijke platforms. In een steeds meer belemmerende externe wereld waar innovatie van essentieel belang is, bevestigen we onze patiëntenwaardestrategie om het toekomstige succes en de duurzame groei van UCB te stimuleren.

De ambitie van UCB is om de verkozen Biopharma Leader van de patiënt te zijn die waarde creëert voor specifieke populaties door middel van unieke resultaten, de beste patiëntenervaring voor zoveel mogelijk van deze levens.

2018, een bewogen jaar!

2018 markeerde de 90ste jubileum van UCB. Sinds haar oprichting in 1928 wordt UCB gekenmerkt door een zeer sterke ondernemersgeest, een sterke vastberadenheid en veerkracht, lange termijn opvattingen en een sterke overtuiging dat wetenschap en innovatie de mensheid zouden verbeteren. Het bedrijf onderging verschillende transformaties, die op bepaalde momenten moeilijke beslissingen vereisten om de groei van het bedrijf op lange termijn te garanderen. Vandaag de dag zijn we een middelgrote wereldwijde biofarma die oplossingen biedt aan patiënten in bijna elke hoek van de wereld.

Onze kernproducten blijven verder groeien. Op basis van zijn gedifferentieerd profiel en de lanceringen van de nieuwe indicatie in 2018, houdt Cimzia® zich goed staande in een competitieve omgeving. Vimpat®, Keppra® en Briviact® bereikten meer en meer patiënten met epilepsie, dankzij nieuwe indicaties en lanceringen in nieuwe regio's - ook weerspiegeld in de nieuwe blockbuster status voor Vimpat®. Onze belangrijkste geneesmiddelen kwamen dichter bij de patiënten in China: we hebben goedkeuring gekregen voor Keppra® voor monotherapie bij partiële epilepsieaanvallen (goedgekeurd op basis van extrapolatie van aanvullende therapie met gedegen wetenschappelijke onderbouwing) en Neupro®, waar de lanceringsvoorbereidingen aan de gang zijn. UCB heeft ook Vimpat® ingediend voor de aanvullende therapie van partiële epilepsieaanvallen bij kinderen boven de 4 jaar en voor volwassenen, gebaseerd op extrapolatie.

UCB zette haar O&O-inspanningen voort om steeds meer gedifferentieerde oplossingen te genereren die de belofte van het verbeteren van de zorgstandaard: Evenity™ (romosozumab) werd opnieuw ingediend bij de Amerikaanse autoriteiten en werd goedgekeurd in Japan; bimekizumab Fase 3 programma startte in psoriasis terwijl de rekrutering voor artritis psoriatica en axiale spondyloartritis zal beginnen in 2019. Het late stadium programma voor padsevonil heeft goede vooruitgang geboekt. Rozanolixizumab heeft een positieve proof of concept bereikt en gaat door naar de confirmatieve ontwikkelingsfase. 

Psoriasis is een wrede ziekte, er is geen genezing, het is erfelijk, mensen staren en schrikken van je weg en het kan niet alleen fysiek maar ook mentaal gevolgen hebben. Na 32 jaar met de ziekte te hebben geleefd heb ik het geaccepteerd als deel van wie ik ben. Ik praat er nu vrijuit over en houd van de huid die ik heb, want dat ben ik ook. Ik hou ervan om deel uit te maken van het UCB-panel zodat ik mijn ervaringen en meningen kan delen.

Victoria, heeft psoriasis

We initieerden het “Nieuwe Ontwikkelingsparadigma” met als doel de klinische ontwikkelingstijd en -kosten te verminderen en gedifferentieerde geneesmiddelen met toegevoegde waarde voor de patiënt te creëren. Een voorbeeld hiervan is ons partnerschap met Science 37, Los Angeles (VS), dat klinische studies rechtstreeks bij de patiënten thuis brengt. We hebben ook de klinische pijplijn verder gedifferentieerd en onze onderzoekscapaciteiten versterkt.

UCB heeft haar strategische focus voortgezet met de aanschaf van midazolam neusspray, bedoeld als reddingsbehandeling voor acute herhaalde aanvallen bij patiënten met epilepsie. De indiening van de nieuwe medicatie-aanvraag werd in augustus 2018 bij de Amerikaanse authoriteiten ingediend na een eerdere toekenning van de status van weesgeneesmiddel en van de fast-track. We verkochten onze dochteronderneming “Innere Medizin”, die met succes farmaceutische producten voor hart- en vaatziekten en ademhalingsziekten in Duitsland heeft gepromoot.

UCB vertoonde een omzetgroei van +2% - bij constante wisselkoersen een plus van 5% - d.w.z. € 4,6 miljard, de onderliggende rentabiliteit, recurrente EBITDA, bedroeg € 1,4 miljard (+2%; 5% bij constante wisselkoersen) - beide aan de bovenkant van de bandbreedte voor onze financiële vooruitzichten voor 2018 en vormt zo een solide basis waardoor we onze O&O-investeringen kunnen intensiveren. Nadat we de middellangetermijndoelstelling van 30% recurrente EBITDA-marge al in 2017 hadden bereikt, een jaar eerder dan gepland, hebben we een nieuwe doelstelling geformuleerd: 31% in 2021, herstellend van de verwachte kortetermijnimpact van investeringen in onze sterke ontwikkelingspijplijn.

We hebben ook goede vooruitgang geboekt op het gebied van onze langetermijndoelstellingen voor het milieu, namelijk om koolstofneutraal te zijn, het waterverbruik met 20% te verminderen en de afvalproductie met 25% te verminderen tegen 2030.

We zijn zeer tevreden over de resultaten van onze eerste fase van de patiëntenwaardestrategie, met een toename van het aantal patiënten dat met onze belangrijkste geneesmiddelen wordt behandeld en de "Go to Market"-benadering, aangepast aan de lokale markten en de specifieke behoeften van de patiënt.

De komende jaren zullen we ons toeleggen op het versnellen en uitbreiden van duurzame groei.

2019 en verder: groei, duurzaamheid en winstgevendheid versnellen en uitbreiden

Zoals de afgelopen jaren is bewezen, blijft de Patiëntwaardestrategie van UCB de beste weg naar duurzame groei.
We gaan nu de volgende fase in die we "Versnelling & Uitbreiding” noemen.

We zullen ons groeipotentieel versnellen door de toegang van patiënten tot onze belangrijkste geneesmiddelen te maximaliseren, door ons vermogen om differentiatie aan te tonen verder te verbeteren en door de ontwikkelingstermijnen te versnellen door middel van nieuwe benaderingen. We zullen ons uitbreiden naar nieuwe patiëntenpopulaties met de lancering van Evenity™ voor osteoporose na een breuk en de ontwikkeling van bimekizumab bij psoriasis en andere auto-immuunziekten inclusief artritisindicaties, padsevonil bij epilepsie en rozanolixizumab bij verschillende - voornamelijk neuro-inflammatoire - aandoeningen.

Op basis van onze bestaande sterke ontwikkelingspijplijn hebben we potentieel 6 productlanceringen in de komende 5 jaar. De succesvolle evolutie van onze laat stadium pijplijn vereist extra middelen op korte termijn en daarom zullen we aanzienlijk blijven investeren in O&O om baanbrekende geneesmiddelen te leveren met duurzame waardeproposities voor patiënten, zorgprofessionals en betalers en om de duurzaamheid van UCB te waarborgen. Dankzij haar sterke financiële fundamenten zal UCB selectief gebruik maken van haar financiële en strategische flexibiliteit om haar interne pijplijn aan te vullen met externe innovatieve activa, programma's of platformen via partnerschappen, licenties of acquisities.

Voor 2019 streven we naar een omzet in de orde van grootte van € 4,6-4,7 miljard - dankzij de groei van de kernproducten en een recurrente EBITDA van 27-29% van de omzet.

Terwijl we op korte termijn onze investeringen zullen verhogen om onze nieuwe groeidrijvers voor de periode na 2021 te maximaliseren en duurzaamheid te bevorderen, zijn we vastbesloten om terug te keren naar competitieve winstgevendheid en om daarna onze recurrente EBITDA/opbrengstratio te verhogen tot 31% in 2021. We hebben ook nieuwe piekomzetdoelstellingen gedefinieerd voor Cimzia®, die naar verwachting € 1,7 miljard zal bereiken in 2024, en Vimpat®, dat naar verwachting € 1,4 miljard zal bereiken in 2022.

We zullen ons blijven inzetten: het ontwikkelen van onze medewerkers, het institutionaliseren van reflectie en continu leren, het vergroten van de samenwerking en het waarborgen van vroegtijdige en consistente betrokkenheid van patiënten, artsen, betalers, regelgevers en partners. Wij zetten een open dialoog met al onze belanghebbenden voort en verwelkomen deze.

We zijn dankbaar voor de voortdurende steun van onze aandeelhouders, de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité - het allerbelangrijkste - van alle medewerkers van UCB voor hun inzet om onze visie te verwezenlijken.

Met deze steun gaat UCB de volgende strategische fase in, in het worden van de door patiënten verkozen biofarma leider - geïnspireerd door patiënten en gedreven door de wetenschap. We zullen met nederigheid en vertrouwen streven naar het creëren van waarde voor specifieke patiëntenpopulaties door middel van unieke resultaten, het leveren van de beste patiëntenervaring voor zoveel mogelijk van deze levens en daarmee duurzame groei en winstgevendheid voor UCB bereiken, en het leveren van een positieve bijdrage aan onze belanghebbenden en de maatschappij.

Jean-Christophe Tellier, Chief Executive Officer
Evelyn du Monceau, Voorzitster van de Raad van bestuur.

Februari 2019