Ons deugdelijk bestuur

Ons deugdelijk bestuur

Als biofarma bedrijf worden wij geconfronteerd met een uitdagende en steeds evoluerende zakelijke en juridische omgeving.

Zakendoen op een ethische, duurzame en verantwoorde wijze is fundamenteel in UCB’s basiswaarden. We hebben een sterke cultuur van integriteit, met beleid en procedures om ervoor te zorgen dat de hoogste ethische standaarden worden toegepast doorheen de waardeketting van de onderneming, met inbegrip van de basisprincipes over hoe de organisatie werkt, hoe beslissingen worden genomen en hoe wordt omgegaan met risico’s.

Het bestuur van UCB is gebaseerd op een "one-tier" -structuur. Dit betekent dat de onderneming wordt beheerd door een Raad van bestuur en wordt geleid door een Uitvoerend Comité, waarvan de respectieve functies en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gedefinieerd in overeenstemming met de statuten van de onderneming. De taken en verantwoordelijkheden die aan het Uitvoerend Comité worden gedelegeerd, worden vastgesteld door de Raad van bestuur.

De Raad van bestuur is het bestuursorgaan van UCB. 

De rol van de Raad is om duurzame waarde-creatie na te streven door de strategie van het bedrijf te bepalen en effectief, ondernemend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap op te zetten binnen een kader van voorzichtige en effectieve controles waarmee risico’s kunnen worden beoordeeld en beheerd. De Raad bepaalt de strategische doelen van UCB, ziet erop toe dat de nodige financiële en menselijke middelen voorhanden zijn opdat UCB haar doelstellingen kan halen en beoordeelt de prestaties van de onderneming. De Raad ontwikkelt een inclusieve benadering die de legitieme belangen en verwachtingen van alle belanghebbenden in evenwicht brengt en die waarden en normen van UCB bepaalt. Het neemt collegiale verantwoordelijkheid op voor een goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden. De Raad zorgt ervoor dat de cultuur van de onderneming de realisatie van haar strategie ondersteunt en dat zij verantwoordelijk en ethisch gedrag bevordert.

Onze Raad van bestuur in 2019
Our Board of Directors – members (pie chart)

Ga voor meer informatie naar de sectie Raad van bestuur en comités van de Raad.

Ons Uitvoerend Comité in 2019
Our Executive Committee – members (pie chart)

Ga voor meer informatie naar de sectie Uitvoerend Comité

Relevante GRI indicatoren

102-18 gri-id18:102-18 405-1 gri-id65:405-1