2.3 Toprisico’s 2019

2.3 Toprisico’s 2019

We behouden een sterke verbondenheid met onze Raad van bestuur/Auditcomité en brengen hun feedback over risico terug in de organisatie. De Global Internal Audit-functie is verantwoordelijk voor het onafhankelijk en regelmatig beoordelen van de toprisico’s en de ondersteuning van de bedrijfsfuncties bij hun reactie op risico’s. De geïllustreerde risico’s zijn een weergave van de belangrijkste risico’s die werden geïdentificeerd en beheerd in 2019.

Toprisico’s geïdentificeerd

UCB’s antwoord

Concurrentie van biosimilars en nieuwe medicijnklassen

Biosimilaire nieuwkomers en hun marktimpact nemen wereldwijd toe. Tegelijkertijd draagt ​​de lancering van nieuwe klassen van op biologische gebaseerde geneesmiddelen bij aan de rijke complexiteit van de biologische markt.

UCB ondersteunt toenemende innovatie en toegang tot biologische producten door te investeren in superieure algemene waardeproposities in populaties van patiënten doelgroepen.

Als een innovatief bedrijf bieden we superieure patiëntresultaten tegen concurrerende zorgkosten, beïnvloed door een diepgaand inzicht in de behoeften van patiënten en belanghebbenden.

Intensiteit van opeenvolgende productintroducties

UCB heeft sterke pijplijnresultaten opgeleverd, terwijl we blijven streven naar, en investeren in, sterk gedifferentieerde geneesmiddelen die zich richten op de behoeften van vastomlijnde populaties. Onze volgende reeks nieuwe oplossingen zouden snel achter elkaar kunnen komen, waardoor er behoefte is aan duidelijke waardeberichten en lanceringswendbaarheid.

UCB past zijn capaciteiten en opnieuw toegewezen middelen en talenten op een wendbare manier aan om het lanceringssucces in een snel veranderende omgeving te optimaliseren.

Leiderschap en capaciteiten zullen blijven evolueren in overeenstemming met onze Patiëntenwaarde strategie met de ontwikkeling van een innovatief en adaptief vermogen van alle leiders en teams.

Wisselkoersvolatiliteit

De inkomsten van UCB zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen als gevolg van het wereldwijde karakter van haar activiteiten. De netto-omzet in de VS was goed voor 53% van de totale gerapporteerde netto-omzet in 2019. Productie, onderzoek en ontwikkeling en andere bedrijfskosten werden hoofdzakelijk in Euro, Pond Sterling en Zwitserse Frank gemaakt. Bijgevolg zijn de resultaten en kasstromen van UCB blootgesteld aan volatiliteit in vreemde valuta, voornamelijk aan de afschrijving van de Amerikaanse Dollar, en in mindere mate aan de depreciatie van de Japanse Yen en de appreciatie van de Zwitserse Frank en het Pond Sterling ten opzichte van de Euro.

De financiële risico’s van de UCB-groep worden centraal beheerd. Het beleid voor het beheer van financiële risico’s van de Groep is opgesteld om de netto vreemde valutablootstellingen van de UCB-groep te identificeren en om de verwachte kasstromen in vreemde valuta af te dekken gedurende een periode van minimaal zes maanden en maximaal 26 maanden. Bovendien wordt de valutasamenstelling van de activa en passiva van de groep nauwlettend gevolgd. Voor meer informatie zie Toelichting 4.

Wereldwijde prijsstelling en toegangsuitdagingen

Farmaceutische prijzen worden nog steeds kritisch bekeken, met wereldwijde betalers, zowel overheid als particulieren, die op zoek zijn naar middelen om de kosten te verlagen. Strategieën voor uitbetalers omvatten neerwaartse prijsdruk, kortingsoverwegingen, toename van de out-of-pocket kosten voor patiënten en toegangsbeperkingen.

Wijzigingen in toegang tot Medicare en andere veranderingen in de houding van de Amerikaanse overheid kunnen het vermogen van UCB verhinderen om de benodigde diensten en oplossingen aan te bieden aan onze patiënten.

UCB werkt actief samen met betalers en industrie verenigingen om de beste toegang voor patiënten te bieden en tegelijkertijd duurzame oplossingen te promoten die wereldwijd een belangrijk verschil maken.

Onze uitvoerende en leidende teamcomités controleren, en zijn betrokken bij het Amerikaanse beleidsecosysteem om onze visie om een verschil te maken voor mensen met ernstige ziekten te blijven waarmaken.

Toprisico’s geïdentificeerd

UCB’s antwoord

Cybersecurity/big data en kunstmatige intelligentie

Onze wereld is in toenemende mate afhankelijk van het evoluerende digitale landschap om de doelen van vandaag te bereiken en nieuwe paradigma’s voor de toekomst te creëren. Cyberveiligheid en gegevensprivacy in alle vormen zijn van het grootste belang voor UCB, omdat inbreuken en verstoringen reputatieschade, financiële en operationele schade kunnen veroorzaken. Kunstmatige intelligentie (KI) verandert de manier waarop we leven en communiceren. Met de ervaring die UCB al heeft opgedaan in de KI-ruimte, onderzoeken we voortdurend hoe dit een rol kan spelen in het leven van onze patiënten en in onze manier van zakendoen.

UCB heeft een veelzijdige strategie voor cyberbeveiliging en gegevensbeheer, samen met actieve programma’s voor de juiste preventie-, detectie- en responscontroles. Dit omvat continue monitoring en analyse, detectie van, en reactie op, indringingsincidenten, beveiligingstesten en bewustmakingstrainingen en campagnes voor gebruikers. Bovendien bouwt UCB een Cyber Crisis-programma waarmee we grote beveiligingsincidenten (bijv. datalek of malware) correct kunnen afhandelen.1Verschillende datalekken werden door UCB als gegevensbeheerder gemeld aan de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming, zoals vereist door artikel 33 van GDPR. Geen van de incidenten met persoonsgegevens die aan de toezichthoudende autoriteit zijn gemeld, resulteerde echter in een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

UCB heeft robuuste procesprocedures en controles opgesteld om te blijven voldoen aan de GDPR-wetgeving. Bovendien werken we samen met toezichthouders om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen terwijl dit dynamische gebied blijft evolueren. Ethische beoordelingen vormen een integraal onderdeel van elk relevant KI-project bij UCB.

Intellectuele eigendom

Intellectuele Eigendomsrechten (IE) zijn essentieel om innovatie te bevorderen van steeds complexere wetenschap en snel evoluerende patiënten noden. Moeilijkheden bij het verkrijgen en verdedigen van octrooien die waardevolle innovatie beschermen, komen vaak voor. In een politiek uitdagende omgeving is de publieke perceptie van IE vaak negatief en verkeerd begrepen.

UCB verplicht zich om IE selectief te maken, te onderhouden en te verdedigen wanneer er sprake is van kerninnovatie en wanneer dit een echte patiënten- en maatschappelijke meerwaarde heeft. We zijn ons proactief bewust van het competitieve landschap rond onze programma’s. UCB bevordert een verandering in de algemene kijk op IE, innovatie en toegang door actieve betrokkenheid van het overheidsbeleid en het bevorderen van risicodeling met andere belanghebbenden in de gezondheidszorg.

We verdedigen onze belangrijkste patenten actief, zoals bijvoorbeeld in onze zaken met betrekking tot Vimpat® en Neupro®. Voor meer informatie, bezoek de sectie onvoorziene uitgaven van dit rapport

1 Verschillende datalekken werden door UCB als gegevensbeheerder gemeld aan de Belgische Autoriteit voor gegevensbescherming, zoals vereist door artikel 33 van GDPR. Geen van de incidenten met persoonsgegevens die aan de toezichthoudende autoriteit zijn gemeld, resulteerde echter in een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.