15 Overige baten/lasten

15 Overige baten/lasten

De totale overige baten/lasten vertegenwoordigden lasten van € 1 miljoen (2018: baten van € 24 miljoen) en omvatten de volgende posten:

  • Nettowinst op afstotingen € 41 miljoen in 2019 en heeft betrekking op de afstoting van de Niferex® (ijzersupplement) franchise in China (€ 47 miljoen in 2018 met betrekking tot de verkoop van Innere Medizin en de afstoting van niet-kernproducten uit de gevestigde merken portfolio).
  • Overige lasten: € 42 miljoen in 2019, voornamelijk gerelateerd aan de voorziening voor Distilbène en juridische kosten met betrekking tot intellectuele eigendom (2018: € 59 miljoen en voornamelijk gerelateerd aan juridische kosten met betrekking tot intellectuele eigendom en de Distilbène voorziening)
  • In 2018 werden overige baten ten belope van € 36 miljoen erkend met betrekking tot de erkenning van het cumulatief bedrag van wisselkoersverschillen voor buitenlandse entiteiten die geliquideerd werden in 2018. Deze wisselkoersverschillen werden voorheen uitgesteld in niet-gerealiseerde resultaten.