18 Componenten van niet-gerealiseerde resultaten (inclusief minderheidsbelangen)

18 Componenten van niet-gerealiseerde resultaten (inclusief minderheidsbelangen)

 

 

 

 

 

 

€ miljoen

1 januari 2018

Bewegingen van 2018 na belastingen

31 december 2018

Bewegingen van 2019 na belastingen

31 december 2019

Posten die overgeboekt kunnen worden naar de winst of het verlies in latere perioden:

−101

−110

−211

165

−45

Cumulatieve omrekeningsverschillen

−220

66

−154

96

−58

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen in niet-gerealiseerde resultaten

29

−35

−6

14

9

Kasstroomafdekkingen

90

−141

−51

55

4

Posten die nooit worden overgeboekt naar de winst of het verlies in latere perioden:

−344

9

−335

29

−306

Herwaardering van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

−344

9

−335

29

−306

Totaal niet-gerealiseerde resultaten toerekenbaar aan aandeelhouders

−445

−101

−546

194

−351