25 Geldmiddelen en kasequivalenten

25 Geldmiddelen en kasequivalenten

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Korte-termijndeposito’s

964

1 035

Banktegoed en beschikbaar saldo

329

227

Geldmiddelen en kasequivalenten (uitgezonderd voorschotten in rekening-courant)

1 293

1 262

 

 

 

Geldmiddelen en korte-termijndeposito’s van € 23 miljoen worden aangehouden in landen met beperkende regelgeving inzake kapitaalexport uit het land andere dan deze via gewone dividenden, zoals Brazilië, China, India, Zuid-Korea en Thailand. Er is een kassaldo van € 5 miljoen waarvoor het gebruik door de Groep voor het vereffenen van de eigen verplichtingen beperkt is.

Voor het kasstroomoverzicht bestaan de geldmiddelen en kasequivalenten uit het volgende:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Geldmiddelen en kasequivalenten

1 293

1 262

Bankschulden (Toelichting 28)

−5

−25

Geldmiddelen en kasequivalenten (uitgezonderd voorschotten in rekening-courant)

1 288

1 237