30 Overige financiële verplichtingen

30 Overige financiële verplichtingen

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

Reële waarde

€ miljoen

2019

2018

2019

2018

Langlopend

 

 

 

 

Afgeleide financiële instrumenten (Toelichting 38)

1

3

1

3

Overige financiële verplichtingen

0

29

0

29

Totaal langlopende overige financiële verplichtingen

1

32

1

32

Kortlopend

 

 

 

 

Afgeleide financiële instrumenten (Toelichting 38)

41

107

41

107

Overige financiële verplichtingen

29

26

29

26

Totaal kortlopende overige financiële verplichtingen

70

133

70

133

Totaal overige financiële verplichtingen

71

165

71

165

 

 

 

 

 

De overige financiële verplichtingen bevatten een verplichting van € 29 miljoen (2018: € 55 miljoen) voortvloeiend uit de uitgifte van warranten aan de aandeelhouders van Edev Sàrl (Toelichting 4.5.3).