39 Leaseovereenkomsten

39 Leaseovereenkomsten

39.1 Bedragen opgenomen in de balans

De balans geeft de volgende bedragen weer met betrekking tot leaseovereenkomsten:

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Gebouwen

21

93

97

Installaties en machines

21

2

3

Kantoor-inrichting en voertuigen

21

26

28

Totale gebruiksrechten van activa

 

121

128

Langlopend

28

61

63

Kortlopend

28

38

38

Totaal lease verplichtingen

 

99

101

 

 

 

 

De verwervingen van gebruiksrechten van geleasde activa gedurende boekjaar 2019 bedroegen € 40 miljoen en hebben voornamelijk betrekking op de leaseback van het gebouw in Monheim (Duitsland) en de vernieuwing van de vloot in de Verenigde Staten.

Op 31 december 2019 zijn er geen verplichtingen voor gegarandeerde restwaarde inbegrepen in de leaseverplichtingen.

Op 31 december 2019 bedroegen de leaseverbintenissen voor nog niet begonnen leases € 14 miljoen.

39.2 Bedragen opgenomen in de winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft de volgende bedragen weer met betrekking to leaseovereenkomsten:

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Afschrijvingskosten op gebruiksrechten van activa

21

44

43

Gebouwen

21

28

27

Installaties en machines

21

1

1

Kantoor-inrichting en voertuigen

21

15

15

Rentekosten (inbegrepen in Financiële kosten)

16

3

3

Kosten in verband met kortlopende leaseovereenkomsten

 

6

3

Kosten in verband met leaseovereenkomsten voor activa met geringe waarde dat geen kortlopende leaseovereenkomsten zijn

 

6

3

Kosten/inkomsten (−) in verband met variabele leasebetalingen die niet opgenomen in leaseverplichtingen zijn

 

−1

0

Totaal kosten in verband met leases

 

58

52

 

 

 

 

De totale kasuitstroom voor leaseovereenkomsten in 2019 bedroeg € 48 miljoen.

In 2019 waren er geen materiële opbrengsten uit onderverhuring.