44 Gebeurtenissen na balansdatum

44 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest.

Op 10 oktober 2019 kondigde UCB aan dat het een fusieovereenkomst heeft aangegaan op grond waarvan UCB Ra Pharmaceuticals Inc. zal overnemen (NASDAQ: RARX, Ra Pharma). Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zouden de aandeelhouders van Ra Pharma bij sluiting van de overeenkomst USD 48 in geldmiddelen per aandeel Ra Pharma ontvangen. Dit zou de totale transactiewaarde op ongeveer USD 2,1 miljard brengen (netto met de geldmiddelen van Ra Pharma). De raden van bestuur van beide vennootschappen hebben de transactie unaniem goedgekeurd, een goedkeuring die nog onderworpen is aan de goedkeuring door de aandeelhouders van Ra Pharma en aan het verkrijgen van een antitrust clearance en andere gebruikelijke voorwaarden tot sluiting. UCB en Ra Pharma verwachten de transactie te kunnen afsluiten tegen het einde van het eerste kwartaal van 2020.