5 Gesegmenteerde informatie

5 Gesegmenteerde informatie

De Groep is actief in één bedrijfssegment, biofarmaceutica.

Er zijn geen andere belangrijke bedrijfsklassen, noch afzonderlijk, noch gezamenlijk. De belangrijkste besluitvormers van het bedrijf, zijnde het Uitvoerend Comité, beoordelen de bedrijfsresultaten en de bedrijfsplannen, en wijzen middelen toe op ondernemingsschaal, zodat UCB als één enkel segment opereert.

Hierna volgt informatie voor het geheel van de onderneming over de netto-omzet per product, de geografische markten en de opbrengsten afkomstig van de belangrijkste klanten:

5.1 Omzet per product

De netto-omzet bestaat uit:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Cimzia®

1 712

1 446

Vimpat®

1 322

1 099

Keppra® (inclusief Keppra® XR)

770

790

Neupro®

319

321

Briviact®

221

142

Xyzal®

101

90

Zyrtec® (inclusief Zyrtec-D®/Cirrus®)

89

101

Overige producten

250

323

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

−104

100

Totale netto-omzet

4 680

4 412

 

 

 

5.2 Geografische informatie

De onderstaande tabel toont de netto-omzet in elke geografische markt waar de klanten zich bevinden:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

VS

2 546

2 158

Japan

368

305

Duitsland

333

334

Europa – overige (met uitzondering van België)

332

331

Spanje

189

179

Frankrijk (inclusief Franse gebieden)

171

163

Italië

150

149

China

139

151

VK en Ierland

115

131

België

42

39

Andere landen

399

372

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

−104

100

Totale netto-omzet

4 680

4 412

 

 

 

De onderstaande tabel geeft de materiële vaste activa weer voor iedere geografische markt waarin de activa zich bevinden:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

België

337

296

Zwitserland

283

295

VK en Ierland

65

68

VS

57

54

Japan

26

30

China

22

24

Duitsland

21

4

Andere landen

29

34

Totaal

840

805

 

 

 

5.3 Informatie over belangrijke klanten

UCB heeft 1 klant die individueel meer dan 17% van de totale netto-omzet vertegenwoordigt op het einde van 2019.

In de VS vertegenwoordigde de verkoop aan 3 groothandelaars ongeveer 76% van de omzet in de VS (2018: 75%).