6 Opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten

6 Opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten

De Groep heeft volgende bedragen erkend met betrekking tot opbrengsten in de geconsolideerde winst- en verliesrekening:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten

4 895

4 603

Opbrengsten uit overeenkomsten waarbij risico’s en voordelen worden gedeeld

18

29

Totaal opbrengsten

4 913

4 632

 

 

 

6.1 Uitsplitsing van opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel

Timing van de opbrengstenerkenning

 

2019

2018

2019

2018

€ miljoen

Op een bepaald moment in de tijd

Over een bepaalde periode

Op een bepaald moment in de tijd

Over een bepaalde periode

Netto-omzet VS

2 546

2 158

2 546

0

2 158

0

Cimzia®

1 088

896

1 088

0

896

0

Vimpat®

1 001

822

1 001

0

822

0

Keppra®

189

221

189

0

221

0

Briviact®

170

109

170

0

109

0

Neupro®

97

101

97

0

101

0

Gevestigde merken/Andere producten

1

9

1

0

9

0

Netto-omzet Europa

1 332

1 325

1 332

0

1 325

0

Cimzia®

429

400

429

0

400

0

Keppra®

196

216

196

0

216

0

Vimpat®

236

206

236

0

206

0

Neupro®

170

174

170

0

174

0

Briviact®

45

29

45

0

29

0

Gevestigde merken/Andere producten

256

300

256

0

300

0

Netto-omzet internationale markten

906

829

906

0

829

0

Keppra®

385

352

385

0

352

0

Cimzia®

194

150

194

0

150

0

Vimpat®

86

70

86

0

70

0

Neupro®

52

46

52

0

46

0

Briviact®

6

4

6

0

4

0

Gevestigde merken/Andere producten

183

207

183

0

207

0

Netto-omzet vóór hedging

4 784

4 312

4 784

0

4 312

0

Aangemerkte afdekkingen geherclassificeerd naar netto-omzet

−104

100

−104

0

100

0

Totale netto-omzet

4 680

4 412

4 680

0

4 412

0

Royaltyinkomsten en -vergoedingen

78

92

78

0

92

0

Opbrengsten uit contractproductie

109

83

109

0

83

0

Inkomsten uit licentieovereenkomsten (vooruitbetalingen, ontwikkelingsmijlpaalbetalingen, mijlpaalbetalingen gebaseerd op omzet)

24

12

11

13

2

10

Opbrengsten voortvloeiend uit diensten & overige leveringen

4

4

3

1

1

3

Totaal overige opbrengsten

137

99

123

14

86

13

Totaal opbrengsten uit contracten aangegaan met klanten

4 895

4 603

4 881

14

4 590

13

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Contractuele activa en verplichtingen

De Groep heeft de volgende opbrengstgerelateerde contractuele verplichtingen erkend:

De Groep heeft geen opbrengstgerelateerde contractuele activa.

De opbrengstgerelateerde contractuele verplichtingen hebben betrekking op nog niet vervulde prestatieverplichtingen resulterend uit licentieovereenkomsten met Otsuka, Daiichi, GSK en Pfizer (zie hieronder). Deze verplichtingen zijn gedaald als gevolg van de opname van opbrengsten gedurende het jaar als gevolg van prestatieverplichtingen die in 2019 werden vervuld.

De volgende tabel toont hoeveel van de opbrengsten die in de huidige rapporteringsperiode werden erkend, opgenomen was in het saldo van contractuele verplichtingen aan het begin van de periode en hoeveel van de opbrengsten betrekking heeft op prestatieverplichtingen die in voorgaande perioden werden vervuld.

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Erkende opbrengsten opgenomen in het saldo van contractuele verplichtingen aan het begin van de periode

13

9

Opbrengsten resulterend uit licentieovereenkomsten

13

9

Erkende opbrengsten met betrekking tot prestatieverplichtingen die in voorgaande perioden werden vervuld

107

196

Omzet van producten

20

104

Opbrengsten resulterend uit licentieovereenkomsten

87

92

 

 

 

De volgende tabel toont nog niet vervulde prestatie­verplichtingen resulterend uit licentie­overeenkomsten:

 

 

 

 

€ miljoen

Toelichting

2019

2018

Totaal bedrag van de transactieprijs toegewezen aan ontwikkelingsovereenkomsten die op 31 december gedeeltelijk of volledig onvervuld zijn

34

3

12

Ontvangen vooruitbetalingen voor licentie-overeenkomsten die erkend worden in opbrengsten naarmate de prestatieverplichtingen worden vervuld over de periode

34

6

10

Nog niet vervulde prestatieverplichtingen resulterend uit licentieovereenkomsten

 

9

22

 

 

 

 

Het management verwacht dat 62% van de transactieprijs die toegewezen is aan de onvervulde ontwikkelings­overeenkomsten op 31 december 2019, erkend zal worden in de opbrengsten in de volgende rapporteringsperiode. De resterende 38% zal worden opgenomen in de boekjaren 2021 tot 2026. De bedragen die hierboven werden opgenomen, omvatten geen variabele vergoeding die beperkt is. De prestatieverplichtingen die nog vervuld dienen te worden, betreffen ontwikkelingsactiviteiten die in de komende jaren zullen worden uitgevoerd (€ 3 miljoen), evenals het verlenen van toegang tot intellectuele eigendomsrechten waarvan de Groep eigenaar is (€ 6 miljoen).

Alle andere ontwikkelings-, productie- of overige diensten­overeen­komsten gelden voor een periode van een jaar of korter of worden gefactureerd op basis van de gepresteerde tijd. Zoals toegestaan onder IFRS 15, wordt de transactieprijs die is toegewezen aan deze onvervulde overeenkomsten niet toegelicht.

Er werden geen activa erkend voor gemaakte kosten om een contract na te komen.