8 Beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en verplichtingen van een groep activa die wordt afgestoten, geclassifieerd als aangehouden voor verkoop

8 Beëindigde bedrijfsactiviteiten en activa en verplichtingen van een groep activa die wordt afgestoten, geclassifieerd als aangehouden voor verkoop

8.1 Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Op 2  september 2015 heeft UCB een overeenkomst afgesloten met Lannett Company, Inc. (“Lannett”) voor de verkoop van haar Amerikaanse dochteronderneming gespecialiseerd in generische geneesmiddelen, Kremers Urban Pharmaceuticals Inc. (“KU”). De verkoop werd afgesloten op 25 november 2015.

De winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 2 miljoen voor 2019 heeft voornamelijk betrekking op een winst resulterend uit de verkoop van KU. De winst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 8 miljoen voor 2018 bevat een winst van € 9 miljoen resulterend uit de verkoop van KU alsook bijkomende kosten voor een milieuvoorziening met betrekking tot de voormalige folie- en chemische activiteiten voor een bedrag van € 1 miljoen.

De kasstromen van beëindigde bedrijfsactiviteiten worden afzonderlijk vermeld in het kasstroomoverzicht. In 2019 was er een uitgaande kasstroom voor een totaal bedrag van € 11 miljoen, gedeeltelijk gerelateerd aan de afwikkeling van een claim met betrekking tot de activiteiten van KU (€ 8 miljoen) en gedeeltelijk gerelateerd aan betalingen voor milieusanering met betrekking tot de voormalige folie- en chemische activiteiten (€ 3 miljoen).

8.2 Activa en verplichtingen van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

De activa en verplichtingen van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop per 31 december 2019 hebben voornamelijk betrekking op de afstoting van niet-kernproducten uit de gevestigde merken portfolio. Onderhandelingen met betrekking tot de afstoting waren aan de gang per jaareinde. Er werd geen bijzonder waardeverminderingsverlies geboekt op deze activa. De activa bestaan voornamelijk uit intellectuele eigendom en voorraad. Verplichtingen betreffen uitgestelde belastingverplichtingen.

De activa van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop per 31 december 2018 hebben voornamelijk betrekking op de gebouwen van de vestiging in Monheim in Duitsland (€ 16 miljoen).

Details van de activa en verplichtingen van een groep activa die wordt afgestoten, geclassificeerd als aangehouden voor verkoop per 31 december 2019 en 2018 zijn als volgt:

 

 

 

€ miljoen

2019

2018

Immateriële activa

35

0

Materiële vaste activa

0

16

Voorraden

15

4

Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

50

20

Uitgestelde belastingverplichtingen

9

0

Verplichtingen die verband houden met activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

9

0

Netto-activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

41

20