1 Versterkt organisatiemodel

1 Versterkt organisatiemodel

In 2019 zijn we overgegaan naar een nieuwe fase van ons strategisch plan – de fase Versnellen en Uitbreiden. In deze nieuwe fase worden we geconfronteerd met interne en externe veranderingen, zoals onszelf voorbereiden om nieuwe oplossingen uit onze pijplijn naar patiënten te brengen en ons aan te passen aan technologische vooruitgang in kunstmatige intelligentie, in een wereld die wordt geconfronteerd met uitdagingen van toenemende ongelijkheid tot klimaatverandering. Daarom blijft UCB evolueren.

In de zomer van 2019 hebben we onze organisatie voorbereid op de verdere implementatie van onze patiëntenwaarde Strategie . Als gevolg hiervan richt ons organisatiemodel zich nu op vijf Patiëntenwaarde (Patient Value – PV) Oplossingsgebieden (PV Early Solutions, PV Development Solutions, PV Immunology Solutions, PV Neurology Solutions, PV Supply & Technology Solutions), en drie ondersteunende functies (PV Corporate Development & Finance, PV Legal & Risk, Talent & Company Reputation). UCB heeft een CEO-Office dat bestaat uit afdelingen die rechtstreeks rapporteren aan de CEO, inclusief het Sustainability-team en het Internal Audit-team. Dit nieuwe organisatiemodel ondersteunt samenwerking, verhoogde wendbaarheid en streeft naar meer efficiëntie bij het bereiken van onze doelen. Het moet ons vermogen vergroten om innovatie te omarmen en ons snel aan te passen aan een toenemende complexe en vluchtige wereld.

Organisatiemodel
Organisatiemodel (pie chart)