6 Het betrekken van en samenwerken met onze belanghebbenden voor duurzame waardecreatie voor patiënten

6 Betrokkenheid bij onze belanghebbenden

Onze 2019 materialiteitsbeoordeling

We zijn ons zeer bewust van de uitdagingen, zowel ecologisch als sociaal, waarmee de samenleving vandaag wordt geconfronteerd. Als bedrijf zijn we ervan overtuigd dat we een rol moeten spelen bij het bieden van oplossingen die verder gaan dan onze economische bijdrage. We weten dat, om onze impact te maximaliseren en bij te dragen aan een duurzame toekomst voor iedereen, we ons moeten richten op uitdagingen waar onze expertise nodig is om een betekenisvolle en positieve verandering te bewerkstelligen. Dit jaar hebben we de belangrijkste belanghebbenden en onze medewerkers geraadpleegd om te bepalen hoe we onze maatschappelijke bijdrage best kunnen maximaliseren en tegelijkertijd kunnen garanderen dat we ons bedrijf succesvol blijven ontwikkelen. Deze materialiteits­beoordeling voldoet aan de vereisten van het Global Reporting Initiative (GRI).

Onze materialiteitsmatrix van 2019 identificeert negen materiële onderwerpen, geprioriteerd door hun relevantie voor het huidige en toekomstige succes van UCB en op het bezorgdheidsniveau van externe belanghebbenden. Hoewel ze grotendeels hetzelfde blijven als in eerdere materialiteitsbeoordelingen, heeft de rijkdom van de dialoog die via kwalitatieve interviews is gevoerd, voor nieuwe diepte en detail gezorgd. Van de negen materiële onderwerpen heeft UCB verder vier prioritaire pijlers en vijf fundamentele onderwerpen gedefinieerd. Deze prioritaire pijlers zijn consistent met ons doel, onze ambitie voor patiënten en met de UCB-expertise inzake gezondheidszorg.

Een bijkomend onderwerp - het gebruik van nieuwe technologieën en data-analyse om de waardeontwikkeling voor patiënten te vergroten en de impact te meten - stond ook hoog in de beoordeling. Dit onderwerp wordt behandeld door het lopende UCB digitale bedrijfstransformatieproces.

De duurzaamheidsmaterialiteitsmatrix van UCB
De Duurzaamheidsmaterialiteitsmatrix van UCB (graphic)

 Onze prioritaire pijlers zijn:

(graphic)

* Omdat ons doel is om voor onze medewerkers een omgeving te creëren die voldoet, gezond en veilig is, hebben we veiligheid naast gezondheid en welzijn in deze prioritaire pijler geïntegreerd.

Innovatie in Onderzoek & Ontwikkeling

Innoveren om gedifferentieerde oplossingen te bieden met unieke resultaten die specifieke patiënten helpen hun levensdoelen te bereiken en die voor hen de beste individuele ervaring creëren.

Lees meer

Toegang tot geneesmiddelen

Zorgen voor toegang tot UCB-oplossingen voor alle patiënten die ze nodig hebben op een manier die levensvatbaar is voor patiënten, voor de samenleving en voor UCB.

Lees meer

Veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers*

UCB-medewerkers toegang bieden tot uitgebreide ondersteuning voor gezondheid, veiligheid en welzijn.

Lees meer

Ecologische voetafdruk:

Onze ecologische voetafdruk minimaliseren doorheen onze gehele waardeketen.

Lees meer

* Omdat ons doel is om voor onze medewerkers een omgeving te creëren die voldoet, gezond en veilig is, hebben we veiligheid naast gezondheid en welzijn in deze prioritaire pijler geïntegreerd.

We blijven vier fundamentele onderwerpen behandelen en volgen:

  • Ontwikkeling van werknemers: UCB-werknemers de beste kansen bieden om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen
  • Diversiteit en Inclusie: we inspireren een cultuur van inclusie door diverse talenten te waarderen, onze medewerkers te motiveren, en verscheidenheid van ideeën en ervaringen als hefboom te gebruiken om waarde te creëren voor patiënten,
  • Ethische bedrijfspraktijken: bevorderen en omarmen van ethisch gedrag in de hele organisatie en
  • Versterking van het zorgsysteem in lage- en middeninkomenslanden: bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg gerelateerde infrastructuur en diensten in lage- en middeninkomenslanden.

We stellen lange-termijndoelen en zullen onze prestaties voor elk van deze vier prioritaire pijlers jaarlijks evalueren.  Aangezien 2019 een overgangsjaar was - om onze collega’s, organisatie en bedrijfspraktijken in overeenstemming te brengen met deze aanpak - blijven we rapporteren over dezelfde indicatoren als 2018, volgens het GRI-kader. Dit omvat al onze prestaties voor "Innovatie in O&O" en "Milieuvoetafdruk".

We zullen ook in de toekomst blijven rapporteren over de manier waarop we ethisch en verantwoord zaken doen en een inclusieve en diverse organisatie bevorderen.

Onze methodologie en proces voor materialiteitsbeoordeling

Dit jaar hebben we ons proces verfijnd door een grondige analyse van gepubliceerde gegevens over voor onze branche relevante materialiteitsthema’s uit te voeren en externe belanghebbenden en werknemers te interviewen.

De literatuur-analysefase werd gevolgd door 45 kwalitatieve interviews met UCB-medewerkers. Dit interviewproces stelde ons in staat om inzicht te verzamelen bij onze leden van het Uitvoerend Comité, bij leiders in de organisatie en bij jongere werknemers die zich in een vroeg stadium van hun carrière bevinden. We hebben ook interviews gehouden met 30 externe belanghebbenden over de onderwerpen waar ze zich het meest zorgen over maken. De 30 geïnterviewden omvatten patiënten en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, adviseurs en investeerders, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties, stichtingen en leden van de academische wereld, leden van regeringen, overheidsdiensten en multilaterale organisaties.

Als laatste stap codeerden we kwalitatief alle interviews. Codering verwijst naar het identificeren van concepten, thema’s en ideeën in gegevens en het vinden van relaties daartussen. De onderwerpen die naar voren kwamen, werden ook in kaart gebracht tegen de lijst van top UCB-risico’s die werden geïdentificeerd door het Enterprise Risk Management Update-proces in 2019.

Om onze beoordeling van de bezorgdheid van externe belanghebbenden te verfijnen, hebben we drie aanvullende bronnen geanalyseerd:

Als resultaat van het algemene proces hebben we de UCB-materialiteitsmatrix 2019 ontwikkeld die werd goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van UCB in juli 2019 en door de Raad van bestuur van UCB in oktober 2019.

Tijdens de zomer van 2019 hebben we ook 150 collega’s in België, de VS, Duitsland, het VK, China, Japan en Mexico ingeschakeld om een Design Thinking Approach te gebruiken om concrete oplossingen te identificeren die kunnen worden geïmplementeerd om onze prioritaire onderwerpen aan te pakken. Deze vroege betrokkenheid heeft al de ontwikkeling van concrete plannen voor onze vier prioritaire pijlers vergemakkelijkt.

Relaties met vakverenigingen

Wij geloven dat niemand alleen de strijd tegen ziekten kan winnen. We willen contact maken met onze sectorgenoten s om onze impact te vergroten.

In juni 2019 waren we trots dat Jean-Christophe Tellier, CEO van UCB benoemd werd tot president van de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen (EFPIA). Dit voorzitterschap biedt een geweldige opportuniteit om contact te leggen met alle belanghebbenden en een gedeelde visie te vormen op "het verbinden van gezondheidszorg".

Industrie-organisaties over de hele wereld (logos)

UCB is lid van andere brancheverenigingen over de hele wereld, waaronder Farmaceutisch Onderzoek en Fabrikanten van Amerika in de VS, (Jean-Christophe Tellier, CEO, PhRMA-bestuurslid), de Biotechnology Innovation Organization (Charl van Zyl, EVP, BIO bestuurslid), het op O&O gebaseerde Farmaceutische Associatiecomité (RDPAC, China), de Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA, Japan) en de Internationale Federatie van Farmaceutische Fabrikanten en Verenigingen (IFPMA). UCB is ook lid van verschillende lokale kamers van koophandel, verenigingen van belanghebbenden in de gezondheidszorg, en initiatieven voor duurzame ontwikkeling. Als Belgisch bedrijf is UCB lid van de raad van bestuur van verschillende Belgische vakverenigingen en organisaties, waaronder de Walloon Excellence in Lifesciences and Biotechnology (WelBio), waar Jean-Christophe Tellier als actief bestuurslid fungeert. Daarnaast dragen we samen met Access Accelerated bij aan het doel van de SDG van de VN om vroegtijdige sterfgevallen door niet-overdraagbare ziekten tegen 2030 te verminderen.

UCB neemt ook deel aan verschillende internationale en regionale verenigingen die belanghebbenden in de gezondheidszorg verbinden om samen te werken aan belangrijke onderwerpen die van invloed zijn op onze branche.

The Shift (logo)

UCB maakt deel uit van "the Shift" en werkt aan het co-creëren van duurzame bedrijfsmodellen

TransCelerate BioPharma Inc (logo)

UCB is een van de 19 bedrijven die werken aan de missie om samen te werken aan een efficiënte, effectieve en hoogwaardige levering van nieuwe geneesmiddelen

TAPA EMEA (logo)

We werken samen om de productintegriteit en transparantie in de toeleverings­keten met TAPA te waarborgen

Patiëntgerichte Geneesmiddelenontwikkeling (logo)

UCB maakt deel uit van PFMD bij hun missie om samen met patiënten de toekomst van de gezondheidszorg te definiëren

Samenwerking om onze ambitie voor patiënten waar te maken

De progressie van UCB tot de fase "Versnellen en Uitbreiden" is een hernieuwde verbintenis tot samenwerking als een belangrijke motor voor ons voortdurende succes. Dit is afgestemd met een ​​van onze twee engagementen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties om bij te dragen aan SDG # 17 Partnership for the Goals.

Vandaag omvat onze gedeelde en verbonden benadering van innovatie door middel van partnerschappen de vroege ontdekking en ontwikkeling tot commercialisering:

  • Om nieuwe doelen te identificeren, toegang te krijgen tot innovatie, platforms en nieuwe technologieën te verwerven (bijvoorbeeld Q-State, Verily)
  • Om nieuwe behandelingen te onderzoeken en te ontwikkelen; van vroege ontwikkeling tot lancering, net als onze partnerschappen met Amgen, Biogen en Sanofi,
  • Om producten te commercialiseren en bij patiënten te brengen – zoals dit jaar aangetoond in onze samenwerking met CinKate,
  • Bijdragen aan het aanpakken van uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid, vooral op gebieden waar medische behoeften onvervuld zijn. We nemen deel aan het Innovatieve Medicines Initiative (IMI) en Aetionomy en
  • Om ons vermogen om oplossingen voor patiënten te bieden te optimaliseren, kunnen voorbeelden van het belang van onze partnerships in productie en levering in dit rapport gevonden worden.

Dankzij verschillende gevestigde en langdurige samenwerkings­verbanden, zoals onze relatie met Amgen voor Evenity®, is UCB in staat geweest om onze expertise op het gebied van samenwerking te vergroten, verfijnen en ont­wikkelen en uiteindelijk patiënten een innovatieve en unieke aanpak te bieden om hen te helpen hun gewenste leven te leiden.