Afval

UCB stelde een absoluut doel vast om het afval met 25% in 2030 te verminderen, vergeleken met de uitgangswaarde in 2015.

In 2017 daalde het afval dat op de verschillende UCB-locaties werd gegenereerd met 19%.

UCB is er wereldwijd in geslaagd om 91% van haar afval opnieuw te gebruiken, voornamelijk door middel van het terugwinnen van afval als brandstof voor energieopwekking en de terugwinning en regeneratie van oplosmiddelen. Dit percentage van teruggewonnen afval vertoonde een gestage verbetering met meer dan 5% in vergelijking met 2010.

Afvalpreventie en verbeterde terugwinning van afval door een actief beheer van de diverse afvalstromen blijven cruciaal bij het beheersen van de milieuvoetafdruk van UCB.

Afval wereldwijd teruggewonnen door UCB (Icoon)

91%

Teruggewonnen afval