Victoria, heeft psoriasis

Welkom in ons
2018 Geïntegreerd Jaarverslag!

Wij zetten onze reis met je verder in dit nieuwe formaat …

Jean-Christophe Tellier en Evelyn du Monceau

We zullen ons blijven inzetten: het ontwikkelen van onze medewerkers, het institutionaliseren van reflectie en continu leren, het vergroten van de samenwerking en het waarborgen van vroegtijdige en consistente betrokkenheid van patiënten, artsen, betalers, regelgevers en partners. Wij zetten een open dialoog met al onze belanghebbenden voort en verwelkomen deze.

Lees de brief aan de belanghebbenden

We bouwen voort op een sterk erfgoed.

UCB engageert zich ten volle voor een cultuur van integriteit, transparantie en ethisch leiderschap.

Ontdek onze geschiedens

Wij zijn een wereldwijde speler

We zijn met 7 495 medewerkers gefocused op het creëren van waarde voor patiënten

Ontdek onze interactieve map

Ons Engagement

Alles wat we doen start met één eenvoudige vraag:

“Hoe zal dit waarde creëren voor mensen die met een ernstige chronische ziekte leven?”

We werken met patiënten om hun klinische, economische, sociale en persoonlijke behoeften beter te begrijpen. Wat belangrijk is voor patiënten is hoe dat ze zich voelen in hun dagelijks leven terwijl ze voortgaan met hun zorgtraject. Wij behandelen niet alleen een ziekte, wij zorgen voor individuele mensen. Patiënten inspireren ons om hen meerwaarde te bieden via meer geavanceerde wetenschap, innovatievere geneesmiddelen en meer praktische oplossingen …

Onze Patiëntenwaarde Strategie

Innovatieve oplossingen voor patiënten aanbieden, vandaag & morgen

Meer dan 3,3 miljoen patiënten gebruiken onze belangrijkste medicijnen en helpen hen om wat vertrouwen in hun leven terug te winnen. Sommige patiënten wachten nog steeds op een passende behandeling, dus we blijven zoeken …

Ons deugdelijk bestuur

Ethisch en verantwoordelijk zakendoen

Integriteit, transparantie, ethisch gedrag en risicobeheer helpen ons bij het navigeren door de uitdagende zakelijke en juridische omgevingen.

Onze medewerkers

Een gevarieerde en inclusieve organisatie bevorderen

We werken samen met 7 495 medewerkers, aan één doel:
een verschil maken in het leven van patiënten.

Onze maatschappelijke inzet

Een positieve impact op gemeenschappen creëren

Als bedrijfburger hebben we ook een rol te spelen binnen onze gemeenschappen – of ze nu naast de deur liggen of mijlenver weg zijn.

Onze milieuvoetafdruk

Acties ondernemen om onze ecologische voetafdruk te beperken

We nemen onze verantwoordelijkheid voor de planeet zeer serieus; dit is de reden waarom we ambitieuze milieudoelstellingen stellen.

Onze jaarrekening

Op een sterke financiële basis bouwen

Door de jaren heen heeft UCB een continue groei gerealiseerd, de winstgevendheid verhoogd en de schuld verlaagd, terwijl er meer dan 20% is geïnvesteerd in O&O.

Onze ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

UCB ondersteunt ook verschillende initiatieven die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Unit Nations Sustainable Development Goals – ook bekend als SDG's).

DOD 3: Goede gezondheid en welzijn voor mensen

Zorgen voor een gezond leven en het welzijn van iedereen op alle leeftijden bevorderen

DOD 4: Kwaliteitsonderwijs

Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevorderen van mogelijkheden voor een leven lang leren voor iedereen

DOD 5: Gendergelijkheid

Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes

DOD 8: Waardig en economische groei

Duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen

DOD 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Veerkrachtige infrastructuur bouwen, duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren

DOD 12: Verantwoorde consumptie en productie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

DOD 13: Klimaatactie

Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

DOD 15: Leven op het land

Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming, stopzetting en ombuiging van bodemaantasting en stopzetting van het verlies aan biodiversiteit.

DOD 17: Partnerschap om de doelstellingen te bereiken

De middelen voor de tenuitvoerlegging versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

UCB ondersteunt ook verschillende initiatieven om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (United Nations Sustainable Development Goals – ook bekend als SDG's).

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Dialoog met belanghebbenden

Verdere inzichten

GRI Index

Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de kerncriteria van het Global Reporting Initiative (GRI).

Bekijk de GRI Index

Data en rapportering 2018

Een overzicht van onze Medewerkers, Milieu- en Financiële gegevens.

Bekijk alle gegevens

Downloads overzicht

Alle rapporten worden op één plaats gedownload:
PDF-hoofdstukken en XLS-tabellen

Downloads bekijken

Over dit Verslag

Dit Geïntegreerde Jaarverslag 2018 bevat het management verslag in overeenstemming met artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. Alle informatie die moet worden opgenomen in een dergelijk management verslag overeenkomstig de artikelen 96 en 119 van het Belgische Wetboek van vennootschappen (dwz Verklaring Inzake Deugdelijk Bestuur – inclusief het Remuneratieverslag – Overzicht van de Bedrijfsprestaties en UCB's Verklaring over niet-financiële informatie) wordt gerapporteerd in alle verschillende secties van dit Geïntegreerde Jaarverslag 2018.