GRI normen

GRI normen

Universele normen

Organisatie profiel

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

102-1

Naam van de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Reikwijdte van de rapportering

 

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Brief aan onze belanghebbenden
Onze activiteiten

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Wij zijn UCB

 

102-4

Locatie van de activiteiten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Wij zijn UCB

 

102-5

Eigendomsbelangen en rechtsvorm

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Verklaring inzake deugdelijk bestuur
Aandeelhouders en aandeelhoudersstructuur

 

102-6

Actieve markten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Wij zijn UCB

 

102-7

Omvang van de organisatie

 

Totaal aantal werknemers

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze Medewerkers

 

Totaal aantal activiteiten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Wij zijn UCB

 

Netto-omzet (voor organisaties uit de particuliere sector) of netto-opbrengsten (voor organisaties uit de publieke sector)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Brief aan onze belanghebbenden
Onze prestaties
Onze jaarrekening

 

Totale kapitalisatie (voor organisaties uit de particuliere sector) uitgesplitst in schuld en eigen vermogen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze jaarrekening

 

Hoeveelheid van de geleverde producten of diensten.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Brief aan onze belanghebbenden
Onze Patiëntenwaarde Strategie
Wij zijn UCB

102-8

Informatie over werknemers en andere werkers

 

Totaal aantal werknemers per arbeidscontract (vast en tijdelijk), per geslacht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Medewerkers data

 

Totaal aantal werknemers per arbeidscontract (vast en tijdelijk), per regio

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Medewerkers data

 

Totaal aantal werknemers naar type werk (voltijds en deeltijds), per geslacht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Medewerkers data

 

Of een aanzienlijk deel van de activiteiten van de organisatie wordt uitgevoerd door werkers die geen werknemer zijn. Indien van toepassing, een beschrijving van de aard en omvang van het werk dat wordt uitgevoerd door werkers die geen werknemer zijn.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Medewerkers data

 

Eventuele significante variaties in de aantallen die in de Toelichtingen 102-8-a, 102-8-b en 102-8-c worden gerapporteerd (zoals seizoensgebonden variaties in de toeristische of agrarische sector).

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Geen significante variaties

 

Een toelichting op de wijze waarop de gegevens zijn samengesteld, met inbegrip van eventuele veronderstellingen.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze Medewerkers – vastbesloten om meerwaarde te brengen aan patiënten

102-9

Toeleveringsketen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productie en Levering: ontwikkelingswetenschappen verbinden met patiëntervaring
102-10

Significante veranderingen in de organisatie en haar toeleveringsketen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productie en Levering: ontwikkelingswetenschappen verbinden met patiëntervaring

 

102-11

Voorzorgsbeginsel of -aanpak

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Risicobeheer

 

102-12

Externe initiatieven

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Relaties met vakverenigingen
Samenwerking om onze ambitie voor patiënten waar te maken
Samenwerken met lokale gemeenschappen


102-13

Lidmaatschap in verenigingen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Relaties met vakverenigingen


 

 

 

 

 

 

Strategie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

102-14

Verklaring van senior beslisser

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Brief aan onze belanghebbenden

 

102-15

Belangrijkste effecten, risico’s en kansen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Risicobeheer

 

 

 

 

 

 

 

Ethiek en integriteit

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

102-16

Waarden, principes, standaarden en gedragsnormen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze Ambitie voor Patiënten
Zakelijk gedrag

102-17

Adviesmechanismen en bezorgdheden over ethiek

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Ethisch gedrag

 

 

 

 

 

 

Deugdelijk bestuur

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

102-18

Structuur deugdelijk bestuur

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Ons deugdelijk bestuur

 

102-20

Verantwoordelijkheid op uitvoerend niveau voor economische, milieu- en sociale onderwerpen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Versterkt organisatiemodel
Raad van bestuur en comités van de Raad

102-21

Raadpleging van belanghebbenden over economische, milieu- en sociale onderwerpen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze 2019 materialiteitsbeoordeling

102-22

Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en zijn comités

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Raad van bestuur en comités van de Raad


102-23

Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Raad van bestuur en comités van de Raad

102-24

Benoeming en selectie van het hoogste bestuurslichaam

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Raad van bestuur en comités van de Raad

102-26

Rol van het hoogste bestuurslichaam bij de vaststelling van het doel, de waarden en de strategie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Uitvoerend Comité

 

102-30

Doeltreffendheid van risicomanagementprocessen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Risicobeheer

 

102-32

De rol van het hoogste bestuurslichaam in de duurzaamheidsrapportage

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Versterkt organisatiemodel

 

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze 2019 materialiteitsbeoordeling
Relaties met vakverenigingen

 

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn specifiek per land

 

 

 

 

 

 

 

Betrokkenheid van de belanghebbenden

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

102-42

Het identificeren en selecteren van belanghebbenden

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze 2019 materialiteitsbeoordeling

 

102-43

Benadering van belanghebbendenbetrokkenheid

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze 2019 materialiteitsbeoordeling

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en aandachtspunten die onder de aandacht zijn gebracht

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze 2019 materialiteitsbeoordeling

 

 

 

 

 

 

 

Rapportageprincipes

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

102-45

Entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze jaarrekening

 

102-46

Definiëren van de inhoud van het verslag en de grenzen van de onderwerpen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Over dit Verslag
Onze 2019 materialiteitsbeoordeling

 

102-47

Lijst van materiële onderwerpen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze engagement aan de belanghebbenden
Onze 2019 materialiteitsbeoordeling

 

102-48

Herformulering van informatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze vooruitgang tegenover de groene doelen

 

102-49

Verandering in de rapportage

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Het betrekken van en samenwerken met onze belanghebbenden
Data & rapportering

 

102-50

Verslagperiode

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze prestaties

 

102-51

Datum van het meest recente verslag

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze prestaties

 

102-52

Rapportagecyclus

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze prestaties

 

102-53

Contactpunt voor vragen over het rapport

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Contacten

 

102-54

Vorderingen uit hoofde van rapportage in overeenstemming met de GRI-normen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Over dit Verslag
Onze 2019 materialiteitsbeoordeling

 

102-55

GRI-inhoud index

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

GRI normen

 

102-56

Externe assurance

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Betrouwbaarheidsverklaring

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke thematische normen

Economisch

Economische aspecten

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 201: Economische prestatie 2019

 

 

 

 

201-1

Rechtstreekse gegenereerde en verdeelde economische waarde

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze jaarrekening

201-3

Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en andere pensioenregelingen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze jaarrekening

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezigheid op de markt

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 202: Aanwezigheid op de Markt 2019

 

 

 

 

202-2

Aandeel van het topmanagement dat wordt aangeworven uit de lokale gemeenschap

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Een inclusieve en diverse organisatie bevorderen


 

 

 

 

 

 

Anti-corruptie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot het zeer relevante materiële aspect ‘Persoonlijke en Vertrouwelijke Informatie, Bedrijfsethiek en Anti-omkoping en Anticorruptie’ worden beheerd door de afdeling Ethiek en Compliance, binnen de Juridische Patiëntenwaarde Functie.

 

GRI 205: Anti-corruptie 2019

 

 

 

 

205-1

Operaties beoordeeld op risico’s in verband met corruptie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Bestrijding van omkoping en corruptie

205-2

Communicatie en opleiding over anticorruptiebeleid en -procedures

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Zakelijk gedrag
Bestrijding van omkoping en corruptie
Medewerkers data

 

Totaal aantal en percentage van de leden van het bestuurslichaam waaraan het anticorruptiebeleid en de procedures van de organisatie zijn gecommuniceerd, uitgesplitst per regio.

 

 

Geen openbaarmaking

 

Totaal aantal en percentage medewerkers aan wie het anticorruptiebeleid en de procedures van de organisatie zijn gecommuniceerd, uitgesplitst naar werknemerscategorie en regio.

 

 

Geen openbaarmaking

 

Het totale aantal en het percentage zakelijke partners aan wie het anticorruptiebeleid en de procedures van de organisatie zijn gecommuniceerd, uitgesplitst naar type zakelijke partner en regio. Beschrijf of het anticorruptiebeleid en de procedures van de organisatie zijn gecommuniceerd aan andere personen of organisaties.

 

 

Geen openbaarmaking

 

Totaal aantal en percentage van de leden van het bestuurslichaam die een opleiding over corruptiebestrijding hebben ontvangen, uitgesplitst naar regio

 

 

Geen openbaarmaking

 

Totaal aantal en percentage werknemers dat een opleiding over corruptiebestrijding heeft gevolgd, uitgesplitst naar werknemerscategorie en regio

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

β

Bestrijding van omkoping en corruptie
Medewerkers data

205-3

Bevestigde gevallen van corruptie en genomen maatregelen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Bestrijding van omkoping en corruptie

 

 

 

 

 

 

Milieu

Energie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 302: Energie 2019

 

 

 

 

103-1

Uitleg van het materiële onderwerp en zijn Grens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

103-2

De managementbenadering en zijn componenten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

302-4

Vermindering van het energieverbruik

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

 

 

 

 

 

Water

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 303: Water en Afvalwater 2019

 

 

 

 

103-1

Uitleg van het materiële onderwerp en zijn Grens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

103-2

De managementbenadering en zijn componenten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

303-1

Wateronttrekking per bron

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Wateronttrekking verminderen met 20% tegen 2030
Milieugegevens 

 

 

 

 

 

Uitstoot

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 305: Uitstoot 2019

 

 

 

 

103-1

Uitleg van het materiële onderwerp en zijn Grens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

103-2

De managementbenadering en zijn componenten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

305-1

Directe (Scope 1) broeikasgassen emissies

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze milieuvoetafdruk verkleinen
305-2

Energie Indirecte (Scope 2) broeikasgassen emissies

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze milieuvoetafdruk verkleinen
305-3

Andere indirecte (Scope 3) broeikasgassen emissies

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen
 

 

 

 

 

 

Afvalwater en afval

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 306: Afvalwater en Afval 2019

 

 

 

 

103-1

Uitleg van het materiële onderwerp en zijn Grens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

103-2

De managementbenadering en zijn componenten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

 

306-2

Afval per soort en verwijderingsmethode

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze milieuvoetafdruk verkleinen306-3

Aanzienlijke lekkages

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze milieuvoetafdruk verkleinen

306-4

Transport van gevaarlijk afval

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Onze milieuvoetafdruk verkleinen


 

 

 

 

 

 

Sociaal

Werkgelegenheid

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

De voortgang van de acties en het beperken van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Beheer van de Medewerker en Ontwikkeling van de Medewerker’ worden beheerd door de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntwaarde Functie.

 

GRI 401: Tewerkstelling 2019

 

 

 

 

401-1

Nieuwe medewerkers en verloop van medewerkers

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Ons talentwervingsproces
Medewerkers data


 

 

 

 

 

 

Gezondheid en veiligheid op het werk

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

De voortgang van de acties en het beperken van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Beheer van de Medewerker en Ontwikkeling van de Medewerker’ worden beheerd door de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntwaarde Functie.

 

GRI 403: Gezondheid en Veiligheid op het werk 2019

 

 

 

 

403-2

Soorten letsel en letselpercentages, beroepsziekten, uitvaldagen en ziekteverzuim en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Ondersteuning bieden voor gezondheid en welzijn, veilig gedrag bevorderen


403-3

Werknemers met een hoge incidentie van of een hoog risico op ziekten in verband met hun beroep

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Ondersteuning bieden voor gezondheid en welzijn, veilig gedrag bevorderen


 

 

 

 

 

 

Opleiding en educatie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

De voortgang van de acties en het beperken van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Beheer van de Medewerker en Ontwikkeling van de Medewerker’ worden beheerd door de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntwaarde Functie.

 

GRI 404: Opleiding en Educatie 2019

 

 

 

 

404-1

Gemiddeld aantal uren opleiding per jaar per medewerker

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Ons leer- en gepersonaliseerd ontwikkelingsproces404-3

Percentage werknemers dat regelmatig prestatie- en loopbaanontwikkelingsbeoordelingen ontvangt

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Ons leer- en gepersonaliseerd ontwikkelingsproces


 

 

 

 

 

 

Diversiteit en gelijke kansen

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

De voortgang van de acties en het beperken van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Beheer van de Medewerker en Ontwikkeling van de Medewerker’ worden beheerd door de Talent en Bedrijfsreputatie Patiëntwaarde Functie.

 

GRI 405: Diversiteit en Gelijke Kansen 2019

 

 

 

 

405-1

Diversiteit van bestuursorganen en medewerkers

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Een inclusieve en diverse organisatie bevorderen
Ons deugdelijk bestuur
Medewerkers data 

 

 

 

 

 

Non-discriminatie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot het zeer relevante materiële aspect ‘Persoonlijke en Vertrouwelijke Informatie, Bedrijfsethiek en Anti-omkoping en Anticorruptie’ worden beheerd door de afdeling Ethiek en Compliance, binnen de Juridische Patiëntenwaarde Functie.

 

GRI 406: Non-discriminatie 2019

 

 

 

 

406-1

Gevallen van discriminatie en genomen corrigerende maatregelen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Diversiteit en inclusie
 

 

 

 

 

 

Kinderarbeid

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 408: Kinderarbeid 2019

 

 

 

 

408-1

Operaties en leveranciers met een aanzienlijk risico op incidenten met kinderarbeid

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Mensenrechten

 

 

 

 

 

 

Beoordeling van de mensenrechten

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 412: Beoordeling van de Mensenrechten 2019

 

 

 

 

412-2

Training van werknemers over mensenrechtenbeleid of -procedures

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Zakelijk gedrag
Medewerkers data

 

 

Totaal aantal uren dat in de verslagperiode is besteed aan opleiding over mensenrechtenbeleid of procedures met betrekking tot aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de bedrijfsvoering.

 

 

Geen openbaarmaking

 

Percentage medewerkers dat tijdens de verslagperiode is opgeleid in mensenrechtenbeleid of -procedures met betrekking tot aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de bedrijfsvoering.

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

β

Verantwoord Zakelijk Gedrag
Medewerkers data

 

 

 

 

 

 

Lokale gemeenschappen

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot de zeer relevante materiële aspecten ‘Toegang tot Gezondheidszorg en Geneesmiddelen, Prijszetting en Ziektebewustwording’ worden beheerd door de Marketing en Patiëntentoegang Patiëntenwaarde Praktijk.

 

GRI 413: Lokale Gemeenschappen 2019

 

 

 

 

413-1

Activiteiten met betrokkenheid van de lokale gemeenschap, effectbeoordelingen en ontwikkelingsprogramma’s

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Samenwerken met lokale gemeenschappen


 

 

 

 

 

 

Gezondheid en veiligheid van de klant

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 416: Gezondheid en Veiligheid van de Klant 2019

 

 

 

 

416-1

Beoordeling van de gezondheids- en veiligheidseffecten van product- en dienstencategorieën

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Veiligheid van patiënten en geneesmiddelen

416-2

Incidenten van niet-naleving met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidseffecten van producten en diensten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Productverantwoordelijkheid


 

 

 

 

 

 

Marketing en bijsluiters

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 417: Marketing en Bijsluiters 2019

 

 

 

 

417-1

Vereisten voor product- en dienstinformatie en etikettering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-half.png

 

Veiligheid van patiënten en geneesmiddelen

 

 

 

 

 

 

Privacy van de klant

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

De voortgang van de acties en de beperking van potentiële risico’s met betrekking tot het zeer relevante materiële aspect ‘Persoonlijke en Vertrouwelijke Informatie, Bedrijfsethiek en Anti-omkoping en Anticorruptie’ worden beheerd door de afdeling Ethiek en Compliance, binnen de Juridische Patiëntenwaarde Functie.

 

GRI 418: Privacy van de Klant 2019

 

 

 

 

418-1

Gestaafde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en verlies van klantgegevens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Risicobeheer

 

 

 

 

 

 

 

Betrokkenheid van medewerkers

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 501: Betrokkenheid van medewerkers 2019

 

 

 

 

501-1

Percentage collega’s die deelnemen aan UCB Voices

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Medewerkersinzichten

 

501-2

Percentage collega’s dat de verplichte trainingsprogramma’s afrondt

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Verantwoord Zakelijk Gedrag
Bestrijding van omkoping en corruptie


 

 

 

 

 

 

Innovatie

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 601: Innovatie 2019

 

 

 

 

103-1

Uitleg van het materiële onderwerp en zijn Grens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onderzoek en Ontwikkeling

 

103-2

De managementbenadering en zijn componenten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onderzoek en Ontwikkeling

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onderzoek en Ontwikkeling

 

601-1

Percentage van de omzet geïnvesteerd in O&O

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze prestaties

601-2

Aantal activa in de Pijplijn (FIH, Label)

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze prestaties
Onderzoek en Ontwikkeling


601-3

Aantal eerste goedkeuringen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Onze prestaties


 

 

 

 

 

 

Toegang tot Geneesmiddelen

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 701: Toegang tot Geneesmiddelen 2019

 

 

 

 

103-1

Uitleg van het materiële onderwerp en zijn Grens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Toegang voor Patiënten

 

103-2

De managementbenadering en zijn componenten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Toegang voor Patiënten

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Toegang voor Patiënten

 

701-1

Toegang tot Geneesmiddelen

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Toegang voor Patiënten

 

 

 

 

 

 

Gezondheid en welzijn

Openbaarmaking

Externe assurance

Referentie verslag

SDG

GRI 801: Gezondheid en welzijn 2019

 

 

 

 

103-1

Uitleg van het materiële onderwerp en zijn Grens

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Ondersteuning bieden voor gezondheid en welzijn, veilig gedrag bevorderen

 

103-2

De managementbenadering en zijn componenten

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Ondersteuning bieden voor gezondheid en welzijn, veilig gedrag bevorderen

 

103-3

Evaluatie van de managementbenadering

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Ondersteuning bieden voor gezondheid en welzijn, veilig gedrag bevorderen

 

801-1

Gezondheid en welzijn

nxr_ucb_csr16_icons_circle-full.png

 

Ondersteuning bieden voor gezondheid en welzijn, veilig gedrag bevorderen