Milieugegevens

Milieugegevens

Onze ecologische voetafdruk - onze vooruitgang in 2019

 

 

 

 

 

 

 

2015 (referentie­jaar)

2017

2018

2019

Verschil 2019/2015

Bereik (% werknemers)

86%

90%

90%

89%

3%

Energie (megajoules)

1 137 502

797 900

829 248

781 301

−31%

Elektriciteit van hernieuwbare bronnen

59%

92%

92%

94%

35%

CO2 emissies (ton)

112 415

86 965

78 328

73 156

−35%

Reikwijdte 1 – Directe CO2 emissies

37 573

26 090

27 508

26 121

−30%

Reikwijdte 2 – Indirecte CO2 emissies (markt-gebaseerd)

28 108

5 888

5 818

3 655

−87%

Reikwijdte 2 – Indirecte CO2 emissies (locatie-gebaseerd)

 

 

20 703

18 414

 

Reikwijdte 3 – Andere indirecte broeikasgassen (BKG) emissies

46 734

54 987

45 009

43 381

−7%

Water (m3)

804 360

663 359

799 469

590 867

−27%

Afval (ton)

9 746

7 090

6 970

6 605

−32%

Teruggewonnen afval

95%

91%

92%

91%

−4%

 

 

 

 

 

 

Energieverbruik

 

 

 

 

 

 

 

GRI indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2019 Actueel

Verschil (%)

302-1

Totaal

Totaal energieverbruik

Gigajoule

1 137 502

781 301

−31%

 

Gas

Gasverbruik

Gigajoule

652 584

442 118

−32%

 

Stookolie

Verbruik stookolie

Gigajoule

12 956

15 279

18%

 

Brandstof voor voertuigen

Brandstofverbruik utilitaire voertuigen

Gigajoule

158

91

−42%

 

Elektriciteit

Elektriciteitsverbruik

Gigajoule

471 804

323 812

−31%

302-4

Bespaarde energie

Energie bespaard door besparingen en efficiëntieverbeteringen

Gigajoule

6 743

7 093

5%

 

 

 

 

 

 

 

Koolstofvoetafdruk

 

 

 

 

 

 

 

GRI-Indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2019 Actueel

Verschil (%)

305-1

Directe CO2 emissies – reikwijdte 1

Elektriciteit

Ton CO2

0

0

Niet van toepassing

 

 

Gas

Ton CO2

36 610

25 176

−31%

 

 

Brandstof

Ton CO2

963

944

−3%

305-2

Indirecte CO2 emissies – reikwijdte 2

Elektriciteit (markt-gebaseerd)

Ton CO2

28 108

3 655

−79%

 

 

Elektriciteit (locatie-gebaseerd)

Ton CO2

Niet van toepassing

18 414

Niet van toepassing

 

 

Gas

Ton CO2

0

0

Niet van toepassing

 

 

Brandstof

Ton CO2

0

0

Niet van toepassing

305-3

Andere indirecte broeikasgassen emissies – reikwijdte 3

Zakenreizen

Ton CO2

46 734

43 381

−7%

 

 

 

 

 

 

 

Wateronttrekking

 

 

 

 

 

 

 

GRI-Indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2019 Actueel

Verschil (%)

303-1

Water

Totaal volume water

m3

804 360

590 867

−27%

 

 

Leidingwater

m3

624 427

509 629

−18%

 

 

Grond- en oppervlaktewater

m3

179 933

81 238

−55%

 

 

 

 

 

 

 

Afvalproductie

 

 

 

 

 

 

 

GRI Indicator

Definitie

Eenheid

2015 (referentie­jaar)

2019 Actueel

Verschil (%)

306-2

Afvalverwijdering

Totaal gewicht aan afval

Ton

9 745

6 605

−32%

 

 

Totaal gewicht aan afval dat niet wordt hergebruikt

Ton

520

626

20%

 

 

Totaal gewicht aan afval dat wordt hergebruikt

Ton

9 255

5 979

−35%

 

 

Subtotalen

Ton

 

 

 

 

 

Subtotaal afval dat hoofdzakelijk als brandstof of een ander middel voor energieopwekking wordt hergebruikt (EU-afvalterugwinningscode R1)

Ton

2 919

1 867

−36%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door terugwinning of regeneratie van oplosmiddelen (EU-afvalterugwinningscode R2)

Ton

2 839

2 207

−22%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door hergebruik/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (EU-afvalterugwinningscode R3)

Ton

1 604

1 286

−20%

 

 

Subtotaal afval dat wordt teruggewonnen door hergebruik/terugwinning van andere anorganische materialen dan metalen (EU-afvalterugwinning R5)

Ton

1 790

439

−76%

 

 

Subtotaal afval hergebruikt volgens andere methoden (EU-afvalhergebruikscodes R4, R6 & R9)

Ton

74

179

143%

306-3

Totaal aantal en volume van belangrijke lekken

Aantal

Ton

0

0

N/A

 

 

Volume

Ton

0

0

N/A

306-4

Gevaarlijk afval

Gevaarlijke afval zoals gedefinieerd door de plaatselijk geldende voorschriften

Ton

6 455

3 913

−39%

 

Niet-gevaarlijk afval

Ander vast afval (met uitzondering van emissies en afvalwater)

Ton

3 291

2 692

−18%

 

 

 

 

 

 

 

Relevante GRI indicatoren

303-1 gri-id53:303-1