2.1 Onze aanpak van risicobeheer

2.1 Onze aanpak van risicobeheer

Binnen ondernemingsrisicobeheer bij UCB behouden we onze toewijding aan onze visie en onze patiëntenwaarde strategie en proberen we nieuwe manieren te vinden om onze steeds veranderlijkere, complexere en dubbelzinnige omgeving te beheren en te benutten.

Voortbouwend op de solide basis van het risicokader en het bestuursplatform van UCB, heeft risicobeheer boeiende kansen gehad om onze impact in 2019 en daarna te vergroten.

Onze verbinding met de strategie versterken en onze risicolens uitbreiden

Ondernemingsrisicobeheer is formeel gepositioneerd in het Global Legal Affairs-team. Hierdoor kunnen de leden van de Enterprise Risk Management-groep het transversale karakter van de juridische functie volledig benutten.

Onder deze nieuwe structuur kan UCB de interfaces tussen strategie, Ondernemingsrisicobeheer en zakelijke belanghebbenden verbeteren voor een meer flexibele en waardetoevoegende aanpak. Bovendien kunnen we ons begrip van onzekerheid vergroten, zowel vanuit onze interne context als door opkomende risico’s die voortvloeien uit de externe omgeving.