3.6 Diversiteit op niveau van de Raad en het Uitvoerend Comité

3.6 Diversiteit op niveau van de Raad en het Uitvoerend Comité

Deze afdeling bevat alle informatie vereist door de artikelen 3:32, §2 en 3:6, §2, 6° van het WVV (de voormalige artikelen 119 §2 en 96, 62, 6° van het Wetboek van vennootschappen.

Diversiteit bij UCB wordt omschreven als de collectieve rijkdom van unieke achtergronden, het leven en de culturele ervaringen van mensen.

Bij UCB is diversiteit en inclusie intrinsiek verbonden met de UCB-cultuur: het is consistent met UCB’s doel, strategieën en waarden. UCB’s culturele intelligentie is een cruciale factor in de waarde die we brengen naar onze patiënten.

Terwijl diversiteit op zich niet noodzakelijkerwijs meerwaarde creëert, stelt het samenbrengen van verschillende gedachten en perspectieven om effectief samen te werken en het creëren van een omgeving waarin uiteenlopende ideeën en dialoog welkom zijn, het UCB personeel in staat om volledig bij te dragen aan het creëren van waarde voor patiënten.

Gedurende de laatste jaren werd de inzet van UCB op gebied van diversiteit en inclusie versneld door het versterken van de bewustwording hierrond binnen de organisatie. In het bijzonder voor leidinggevenden werd de focus gelegd op:

  • het belang benadrukken van diversiteit en inclusie in onze belangrijkste HR processen zoals aanwerving en talentbeheer;
  • simuleren van scenario’s voor geslachtsevenwicht in onze successieplanning voor het management;
  • het meten van de meningen van onze werknemers over de diversiteit en inclusiecultuur binnen UCB, via onze enquête over betrokkenheid van de werknemers die we op regelmatige basis afnemen; en
  • het zorgen voor een gebalanceerde pool van senior leiders, die zijn blootgesteld aan diverse professionele en culturele ervaringen.

Diversiteit op niveau van de Raad van bestuur

Voor de Raad van bestuur werden alle Belgische wettelijke vereisten nageleefd en deze werden ook geïntegreerd in het proces voor rekrutering en benoeming van de Raad. Wanneer er vervangingen of benoemingen voor de Raad worden overwogen, houdt UCB systematisch rekening met het verbeteren van de geslachtsdiversiteit binnen de Raad.

De Raad bestaat momenteel uit 13 leden, waarvan 5 vrouwen en 8 mannen, met 5 verschillende nationaliteiten. Ook is de voorzitster van de Raad een vrouw. 

Na de Algemene Vergadering gehouden op 25 april 2019, kunnen de kenmerken inzake diversiteit van de Raad visueel voorgesteld worden als volgt:

Leeftijd
Diversity – Board by age (pie chart)
Nationaliteit
Diversity – Board by nationality (pie chart)
Geslacht
Diversity – Board by gender (pie chart)
Ambtstermijn
Diversity – Board by tenure (pie chart)
Statuut
Diversity – Board by status (pie chart)

Diversiteit op niveau van het Uitvoerend Comité

Voor het Uitvoerend Comité hebben we geen formele diversiteitspolitiek. We bekijken onze talenten vanuit een diversiteitsperspectief, om een robuust en divers successieplan te verzekeren, en alle aanbevelingen naar toekomstige samenstelling toe worden strikt op deze basis gedaan.

Vandaag komen UCB’s leidinggevenden uit gevarieerde opleidingen en een multidisciplinaire professionele achtergrond. In de loop van 2019 bestond het Comité uit 13 leden, waarvan 3 vrouwen en 10 mannen, met 6 verschillende nationaliteiten.

Op het einde van 2019 kunnen de kenmerken inzake diversiteit voor het Uitvoerend Comité visueel voorgesteld worden als volgt:

Leeftijd
Diversity – Executive Committee by age (pie chart)
Nationaliteit
Diversity – Executive Committee by nationality (pie chart)
Geslacht
Diversity – Executive Committee by gender (pie chart)
Ambtstermijn
Diversity – Executive Committee by tenure (pie chart)

Vanaf 1 februari 2020 bestaat het comité uit 9 leden, waarvan 2 vrouwen en 7 mannen, met 5 verschillende nationaliteiten. De grootte van het Uitvoerend Comité werd aangepast om de focus te verhogen op de kernactiviteiten van de vennootschap, met verhoogde flexibiliteit, om UCB toe te laten zijn patiëntenwaarde strategie verder te ontwikkelen.

Vandaag de dag is onze aanpak niet om diversiteit en inclusie te formaliseren in een reeks beleidsmaatregelen, maar om actief een cultuur en praktijk van diversiteit en inclusie te promoten.

Indien u meer wilt lezen over diversiteit en inclusie in het algemeen bij UCB, bezoek dan de afdeling Diversiteit en inclusie