3.13 “Pas toe of leg uit” principe (toepassing van artikel 6 § 2 sectie 2 van het Wetboek van vennootschappen)

3.13 “Pas toe of leg uit” principe (toepassing van artikel 6 § 2 sectie 2 van het Wetboek van vennootschappen)

Het Charter van UCB voldoet aan de bepalingen van de 2009 Code.