1.4 Promoten en omarmen van ethisch gedrag in de hele organisatie

1.4 Promoten en omarmen van ethisch gedrag in de hele organisatie

Vanaf 2018 ontwikkelde en stelde UCB richtlijnen voor "ethische besluitvorming" ("EDM - Ethical Decision Making"). EDM-richtlijnen zijn een set praktische hulpmiddelen en gedragingen waarmee collega’s in staat worden gesteld om

  1. een ethisch dilemma te identificeren,
  2. de impact van hun keuzes op belanghebbenden te onderzoeken, niet beperkt tot de onmiddellijke impact, maar rekening houdend met de impact en perceptie in de tijd en voor toekomstige generaties, en
  3. collega’s te betrekken bij gesprekken om ethische dilemma’s op te lossen.

Deze richtlijnen zijn uitgerold onder UCB-leiderschap in 2018 en toegepast bij ethische dilemma’s in de loop van 2019. Bewustzijn in de bredere UCB-organisatie werd voortgezet en zal worden ondersteund door verschillende communicatie- en hulpmiddelen in 2020. Wij zijn ons bewust van het belang van onze beslissingen terwijl wij geconfronteerd worden met dilemma’s die verder gaan dan ethiek en als onderdeel van onze Patiëntenwaarde Strategie. In 2020 werd EDM uitgebreid tot een Beslissings Dilemma Tool, die erop gericht is om de besluitvorming binnen de organisatie te verbeteren. Het kader en de gedragingen zijn verbeterd met door de groep ontwikkeld leermateriaal - specifiek gericht op het gebruik van de Beslissings Dilemma Tool in actie. Dit hulpmiddel wordt nu gebruikt om besluitvorming voor individuen en leiders te verrijken door het begrip te vergroten en te veranderen door rekening te houden met de perspectieven van de verschillende belanghebbenden in onze gemeenschap en samenleving.

UCB-leiders en -medewerkers in onze hele organisatie worden aangemoedigd om transparant hun dilemma’s te delen en deze op te lossen door middel van dialoog en uitwisseling.

Relevante GRI indicatoren

102-17 gri-id17:102-17