1.3 Mensenrechten

1.3 Mensenrechten

UCB is vastbesloten om invloed uit te oefenen op het gebied van mensenrechten en de nodige stappen te ondernemen om hoge ethische normen voor arbeid en eerlijke behandeling van mensen te bevorderen en aan te moedigen. We hanteren een nultolerantiebenadering voor elke vorm van mensenrechtenschendingen, inclusief moderne slavernij. UCB publiceert elk jaar haar verklaring over moderne slavernij volgens de Britse Wet op de Moderne Slaverij.

Gezien de aard van onze activiteiten, zijn onze relaties met derden het gebied waar risico’s met betrekking tot mensenrechten de hoogste waarschijnlijkheid hebben. Deze derde partijen omvatten onze toeleveringsketens (d.w.z. inkoop van goederen en diensten) en uitzendkrachten, en met name in landen waar wij actief zijn die als een hoger risico kunnen worden beschouwd. Onze gedragscode, een robuust zorgvuldigheidseisenproces en controle door ons Internal Audit team zijn erop gericht deze risico’s te beperken.

Tot op heden is er geen melding gemaakt van een inbreuk op de mensenrechten in verband met UCB of haar leveranciers. 

Relevante GRI indicatoren

408-1 gri-id67:408-1