1.5 Productverantwoordelijkheid

1.5 Productverantwoordelijkheid

UCB neemt de veiligheid van onze producten serieus en heeft een intern proces om toezicht te houden op de beoordeling van veiligheidsinformatie voor geneesmiddelen die UCB ontwikkelt en voor onze kernproducten. Het Global Labelling Comité beoordeelt de etikettering van alle UCB-geneesmiddelen.

Dit comité zorgt ervoor dat de etikettering:

  1. voldoet aan de nationale voorschriften voor geneesmiddelen met betrekking tot veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit van geneesmiddelen, evenals de nauwkeurigheid van de productinformatie die op grond van hun regelgeving wordt verstrekt,
  2. op gepaste en begrijpelijke wijze informatie over geneesmiddelen en het veiligheidsprofiel voor patiënten en artsen weerspiegelt; en
  3. in het productieland identiek is voor patiënten en artsen als in landen waarnaar hetzelfde medicijn wordt geëxporteerd.

Bovendien promoot UCB alleen geneesmiddelen die in overeenstemming zijn met de wetten, voorschriften en industriegedragslijnen die van toepassing zijn op dat land. Er is toezicht dat de promotie van geneesmiddelen accuraat, eerlijk, objectief, aan de hoogste ethische normen voldoet en voldoet aan de lokale wettelijke vereisten. Claims moeten de nieuwste, actuele wetenschappelijke bewijsverklaringen weerspiegelen en mogen niet dubbelzinnig zijn. Reclame, persberichten en wetenschappelijke mededelingen met betrekking tot onze verbindingen, producten en ziektes worden voorgelegd aan de globale of lokale comités, waarvan de leden vakkundig zijn opgeleid. UCB verkoopt geen producten die op een bepaalde markt zijn verboden. Alle UCB-producten voldoen aan de wettelijke en veiligheidseisen voor geneesmiddelen.

UCB houdt zich aan alle toepasselijke nationale wetten, voorschriften en industriegedragslijnen zoals afgeleid uit de WHO-Ethische Criteria voor Geneesmiddelenbevordering, en ondermeer ook aan de Richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Gemeenschapscode betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en van EFPIA, IFPMA en PhRMA.

UCB heeft interne processen vastgelegd om te reageren op elk ongevraagd verzoek om medische informatie.

Relevante GRI indicatoren

416-2 gri-id71:416-2