1.1 Verantwoord Zakelijk Gedrag

1.1 Verantwoord Zakelijk Gedrag

UCB streeft ernaar "de juiste dingen, op de juiste manier" te doen; dit betekent dat we ethisch denken integreren in ons besluitvormingsproces, terwijl we integer handelen in alle zakelijke transacties en effectieve systemen en controles instellen om naleving van alle voor ons bedrijf relevante verplichtingen te waarborgen.

UCB werkt in bewaakte en gecontroleerde omgevingen, waar de waarden, het beleid en de procedures van UCB worden toegepast en ingebed in de cultuur.

De gedragscode van UCB is ons beleid dat de kernwaarden van UCB weerspiegelt, waaronder verantwoording en integriteit. De Code schetst de algemene principes van zakelijk gedrag die van UCB-collega’s en partners over de hele wereld worden verwacht. Het is beschikbaar in 14 talen en op de externe bedrijfswebsite van UCB (www.ucb.com). Werknemers en consultanten zijn vereist om een verplichte training te volgen over de UCB-gedragscode, die is opgenomen in het trainingsplan van elke werknemer / consultant. Van derden wordt ook verwacht dat zij de principes van de Gedragscode erkennen en naleven, en waar nodig zijn deze eveneens in hun wettelijke overeenkomsten met UCB opgenomen.

In 2019 zijn 7 381 UCB-medewerkers getraind in de UCB-gedragscode. Het voltooiingspercentage voor de training Gedragscode in dit jaar was 96%.1Ga voor meer informatie naar de sectie Medewerkersgegevens.

De UCB-gedragscode omvat onder meer de kernprincipes en gedragingen die gericht zijn op het verminderen van de risico’s met betrekking tot omkoping en corruptie, evenals schending van de mensenrechten.

Concurrentie en Antitrust

UCB blijft zich inzetten voor volledige naleving van alle wetten en regelgeving met betrekking tot concurrentiebeperkend, antitrust of monopolie gedrag. UCB was in 2019 niet betrokken bij juridische acties of onderzoeken op grond van dergelijke wetten en we werken volledig mee aan de lopende beoordeling van de Amerikaanse Federal Trade Commission van onze geplande fusie met Ra Pharmaceuticals, Inc.

1 Ga voor meer informatie naar de sectie Mederwerkersgegevens.

Relevante GRI indicatoren

501-2 gri-id75:501-2