Onze gemeenschappen ondersteunen en het milieu respecteren

Onze gemeenschappen ondersteunen en het milieu respecteren

We zijn toegewijd om een actieve rol te spelen in onze lokale gemeenschappen en om patiënten te ondersteunen waar ze leven. We erkennen dat er meer kan worden gedaan voor de mensen die in lage- en middeninkomenslanden wonen en we voeren concrete acties om de epilepsiezorg in Afrika en Azië te verbeteren.

We erkennen ook dat de menselijke gezondheid, die de kern vormt van ons doel, intrinsiek verbonden is met de gezondheid van onze planeet. We handelen om onze milieuvoetafdruk te minimaliseren in onze waardeketen.